Folkehelsebarometer for Sogn og Fjordane

Hovudtrekk som gjeld levekår syner for Sogn og Fjordane at :

Folkehelsebarometer for Sogn og Fjordane. Kjelde: Folkehelseinstituttet

  • Færre personar har grunnskule som høgste utdanning samanlikna med landet elles
  • Prosentdelen personar i hushald med låg inntekt er lågare enn elles i landet
  • Arbeidsløysa er lågare enn gjennomsnittet
  • Prosentdelen uføretrygda under 45 år er lågare enn elles i landet
  • Fleire fullfører vidaregåande skule enn det som er vanleg elles i landet

Heile folkehelsebarometer for Sogn og Fjordane finn du her.

Relevante lenkjer:
Folkehelseprofiler

Del dette:

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette