Offentleg versjon av notat om lokale båtruter i Florabassenget

Etter ynskje frå fylkesutvalet har fylkesrådmannen laga eit offentleg notat om status for kjøp av lokale båtruter i Florabassenget. Han nyttar samstundes høvet til å orientere om universell utforming av båtane og erstatningskravet for salstapet som Fjord1 har fremja.

Fylkeskommunen signerte i desember i fjor kontrakt med Fjord1 om drift av lokale båtruter i Florabassenget. Kontrakten gjeld fram til 30. april 2020 og kan forlengjast med to år.

Notat frå fylkesrådmannen om status for kjøp av båtrutene.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no