Folkehelsedagane 2008

Tema for konferansen: Trafikktryggleik i HMS-arbeidet og tryggleik for eldre.

Fylkeskommunen, FTU og Fylkesmannen innbyr til konferanse om trafikktryggleik i HMS-arbeidet og tryggleik for eldre på Skei hotell 21. og 22. oktober. Konferansen er gratis, men deltakarane må betale reise og opphald sjølve.

Målgrupper for konferansen er tilsette i offentleg sektor, kommunale etatar, politikarar, frivillige organisasjonar, private bedrifter, bedriftshelsetenesta og transportnæringa, samt folkehelse-koordinatorar og dei formelt oppnemnde grupper og fagnettverk for folkehelsearbeidet i fylket. Andre med interesse for tema er også velkomne.

Program for konferansen finn du her

Påmelding til konferanse finn du her

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette