Venke og Kjartan Olafsson frå Florø fekk Sogn og Fjordane sin fyrste Røykfri-pris!

Sogn og Fjordane sin fyrste Røykfri-pris vart utdelt under ei markering på Sunnfjord Medisinske Senter i Florø i går. Venke og Kjartan er pionerar og eldskjeler i det tobakksførebyggande arbeidet, seier Bjørg Eikum Tang om prisvinnarane

Folkehelserådgjevar Bjørg Eikum Tang hos Fylkesmannen overrekte i går prisen, som vart delt ut for fyrste gong, til ekteparet Olafsson for deira arbeid for å førebygge tobakk- og snusbruk. Gjennom Florø røykeavvenning har Venke og Kjartan drive røykesluttkurs i fleire år. Dei er viktige ressurspersonar på området i fylket, og delar si faglege kompetanse og sine praktiske erfaringar med andre ved si deltaking i ”Ressursgruppe for tobakksførebygging” som Fylkesmannen har koordineringsansvar for.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette