Høyringar

Når fylkeskommunen lagar planar og strategidokument inviterer vi lag, organisasjonar, kommunar, privatpersonar og andre til å påverke det endelege resultatet. Det vert gjort gjennom høyringar og offentleg ettersyn.

Høyringar for fylkeskommunale planar og dokument vert lagde ut her på heimesida til fylkeskommunen. Det vert då òg lagt ut informasjon om høyringsfrist, og kvar høyringssvaret skal sendast.

Plikta til å sende saker på høyring er regulert gjennom blant anna plan-og bygningslova § 5.2.

 

Del dette:

Relaterte lenker