Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
Tirsdag 22. okt.
Dialogmøte med kommunane, Nordfjord Opplæring
Onsdag 23. okt.
Dialogmøte med kommunane, Hafs Opplæring
Onsdag 23. okt.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Torsdag 24. okt.
Finansutval - Vestland Politikk
Torsdag 24. okt.
Fylkesutval - Vestland Politikk
Fredag 25. okt.
Utsett frist for å melde deg på nasjonal cruisekonferanse! Næringsutvikling
Fredag 25. okt.
Dialogmøte med kommunane, Sogn Opplæring
Fredag 25. okt.
Husk søknadfrist LivOGLyst programmet 25. oktober Næringsutvikling
Tirsdag 29. okt.
Møte i fagopplæringsnemnda Opplæring
Tirsdag 29. okt.
09:00 - 16:30 Nasjonal konferanse om cruiseturisme i Norge Næringsutvikling
Tirsdag 29. okt.
10:00 Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
Tirsdag 29. okt.
29.10, 30.10 10:00 - 16:00 Plansamling om reguleringsplanlegging og tettstadutvikling Planlegging
Onsdag 30. okt.
13:00 Frist for å melde seg på Kick-off for næringsutvikling i nye Vestland Næringsutvikling
Torsdag 31. okt.
31.10, 01.11 Felles barn, felles ansvar 2019 Kultur
Torsdag 31. okt.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Måløy Næringsutvikling
Fredag 1. nov.
13:30 - 15:00 Fylkesting for ungdom Sogn og Fjordane Politikk
Fredag 1. nov.
01.11, 02.11, 03.11 15:00 - 13:00 Fylkesting for ungdom Vestland Politikk
Tirsdag 5. nov.
Dialogmøte med kommunane, Sunnfjord Opplæring
Tirsdag 5. nov.
05.11, 06.11 10:30 - 14:15 Reiselivskonferansen Fjordane frå Bre til Hav Næringsutvikling
Onsdag 6. nov.
06.11, 07.11, 08.11 11:00 - 13:00 Kurs - Førebygging av utanforskap og radikalisering Opplæring
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for samferdsle og mobilitet - Vestland Politikk
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for opplæring og kampetanse - Vestland Politikk
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - Vestland Politikk
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for kultur, idrett og integrering - Vestland Politikk
Tirsdag 12. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 13. nov.
Fylkesutval - Vestland Politikk
Onsdag 13. nov.
Finansutval - Vestland Politikk
Onsdag 13. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Tirsdag 19. nov.
09:30 - 16:00 Kommunar og frivillige i samspel Kultur
Onsdag 20. nov.
20.11, 21.11 Kick-off for næringsutvikling i nye Vestland Næringsutvikling
Onsdag 20. nov.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Torsdag 21. nov.
09:30 Petroleumskonferansen Vekst i Vest Næringsutvikling
Mandag 25. nov.
Fylkeseldrerådet - Vestland Politikk
Mandag 25. nov.
09:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 26. nov.
Administrasjonsutvalet - Vestland Politikk
Onsdag 27. nov.
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Vestland Politikk
Torsdag 28. nov.
Møte i trafikktryggingsutvalet - Vestland Politikk
Fredag 29. nov.
Fylkesutval for ungdom - Vestland Politikk
Mandag 2. des.
Hovudutval for samferdsel og mobilitet - Vestland Politikk
Mandag 2. des.
Hovudutval for opplæring og kampetanse - Vestland Politikk
Mandag 2. des.
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - Vestland Politikk
Mandag 2. des.
Hovudutval for kultur, idrett og integrering - Vestland Politikk
Tirsdag 3. des.
Fylkesutval - Vestland Politikk
Tirsdag 3. des.
Finansutval - Vestland Politikk
Tirsdag 10. des.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Onsdag 11. des.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Tirsdag 17. des.
17.12, 18.12 Møte i Vestland fylkesting Politikk
Tirsdag 17. des.
Valnemnda - Vestland Politikk

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut