Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

26.09.2018 kl. 00:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Politikardag, møte i hovudutvala, innkalling til møte i finansutvalet og fylkesutvalet 26. september 2018
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 26. september 2018
Offentleg møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 26. september 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 26. september 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
90/2018 Tildeling frå Marint Rekrutterings- og kompetansehevingsfond 2018 (MAREKO) Vis (2) Vis
91/2018 Møteplan 2019 Vis (1) Vis
92/2018 Reviderte vedtekter for Fagskulen i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
93/2018 Høyring - mandat for nye nasjonale fagråd i fagskulesektoren Vis (3) Vis Vis (1)
94/2018 Oppseiing av avtalane om kjøp av PP-tenester Vis Vis (1)
95/2018 Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - lenging av låneavtale Vis (2) Vis
96/2018 Eigarmelding 2018 Vis (2) Vis
97/2018 Fusjon mellom Origod AS og Mentro AS Vis (3) Vis
98/2018 Innkjøpsstrategi for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
99/2018 Regional plan for kultur 2019-2027, Kultur for alle Vis (2) Vis Vis (1)
100/2018 Revisjon av Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter Vis (3) Vis
101/2018 Overføring av forvaltningsansvar for statlege fiskerihamner - problemstillinger og prosess Vis (5) Vis
102/2018 Kjøp av Florø idrettsenter Vis (6) Vis
103/2018 Fv. 618 Barmsund ferjekai – søknad om fråvik frå krefter som kan takast av bergboltar Vis Vis (1)
104/2018 Søknad om midlar til ferjelem på Skorpa i Flora kommune Vis (2) Vis Vis (1)
105/2018 Tertialrapport 2/2018 Vis (6) Vis Vis (3)
106/2018 Skriv og meldingar fylkesutvalet 26. september 2018 - oppdatert 25.09.18 Vis (9) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568