Nyhende

Foto av eit stort cruiseskip til kai i Flåm. I framkant av biletet ser vi to kajakkar som ligg nett utpå sjøen med to menneske i kvar.

Kronikk: Kva gjer fylkeskommunane for å utvikle berekraftig cruiseturisme?

16. april 2019

Fjordfylka står saman og er einige om ein felles visjon: Vestlandet skal vere det mest berekraftige reisemålet i Europa, basert på lønsame og tilgjengelege naturopplevingar. Berekraft og lønsemd gjeld også cruiseturismen.

Les meir ›

Friske midlar til reiselivssatsing

16. april 2019

Ti prosjekt i fylket har fått støtte gjennom fylkeskommunen si tilskottsordning for infrastrukturmidlar til reiseliv. Ein snau million kroner er delt ut til turløyper, parkering, turistbuss og digitalt fiskekart. Sjå kva tiltak som har fått støtte!

Les meir ›

No kan turistane snart reise som dei lokale

10. april 2019
Som turist er det ikkje alltid like lett å orientere seg om ulike kollektivtilbod. Difor går Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland no saman og lanserer konseptet «Travel like the locals».
Les meir ›