Nyhende

Heile gruppa som deltok på møte er oppstilte ved Steinvik fiskefarm.

Vellukka møte for Nordsjøkommisjonen i Florø

29. april 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune var i april vertskap for eit møte i marin ressursgruppe i Nordsjøkommisjonen. Dei 13 deltakarane som kom frå ulike fylke og regionar i Noreg, Nederland og Skottland, hadde to travle og interessante dagar i Florø.

Les meir ›

Siste sjanse til å søkje midlar frå Marint verdiskapingsfond

07. mai 2019

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane har 900 000 kroner til gode prosjekt. Fondet tek i mot søknadar om delfinansiering av prosjekt som kan bidra til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Søknadsfristen 30. juni 2019.

Les meir ›

Stiutviklarar får gründerprisen for ungdom

24. april 2019

Årets gründerpris for ungdom går til Rekkje Stiutvikling AS for arbeidet deira med å byggje sykkelanlegg og berekraftige stiar.

Les meir ›