Nyhende

Sogn og Fjordane markerte seg på Sicilia

23. oktober 2019

Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes fekk inn ei viktig endring om berekraft og det marine i den vidare strategien til lobbyorganisasjonen for perifere og maritime regionar i Europa (CPMR).

Les meir ›

Husk søknadsfrist til LivOGLyst programmet

15. oktober 2019

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar. Søknadsfrist er 25. oktober 2019.

Les meir ›