Foto av ein lærar og tre elevar eller lærlingar som står rundt eit bord og ser på noko elektronikk. Biletet er teke i ein slags verkstad, og læraren viser fram og forklarar.
Foto av ein lærar og tre elevar eller lærlingar som står rundt eit bord og ser på noko elektronikk. Biletet er teke i ein slags verkstad, og læraren viser fram og forklarar.

63 fleire får skuleplass

Andre inntak til vidaregåande opplæring skuleåret 2019-20 er klart, og 3677 søkjarar har no fått tilbod om skuleplass.

Her kan du sjå lister over ledige skuleplassar!

Svarfrist  for søkjarar som har fått tilbod ved andre inntak er 2. august.

Det er dei vidaregåande skulane sjølve som tek over inntaket frå 12. august.

Ledige skuleplassar per 26. juli:

Etter andre inntak står 125 søkjarar med ungdomsrett utan tilbod. Søkjarane på ventelistene fordeler seg på dei fleste skular og utdanningsprogram. Det er no 441 ledige skuleplassar ved dei vidaregåande skulane.

Ved første inntak fekk 89 prosent av søkarane med ungdomsrett tilbod om skuleplass på det programområdet dei hadde som førsteval for 2019-20.

Les også: 
Dei fleste får førstevalet!

kontakt:
Bekka Skaasheim
fylkesdirektør for opplæring
Sogn og Fjordane fylkeskommune
415 30 956

Del dette: