Foto som syner utbygging av breiband på Leikanger. Vi ser ein mann på ei lita gravemaskin og tre rullar med oransje kablar.
Foto som syner utbygging av breiband på Leikanger. Vi ser ein mann på ei lita gravemaskin og tre rullar med oransje kablar.

18,5 millionar til breiband

Sogn og Fjordane får ei ny storsatsing på breiband. Dei 18,5 millionane frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) løyser til saman 60 millionar til breiband i fylket.

Løyvinga frå Nkom løyser ut midlar frå fylkeskommunen og kommunane, som igjen gjer at leverandørane kan gå inn med sin del. Det betyr at det vert bygd ut breiband for omlag 60 millionar kroner i Sogn og Fjordane i 2016 og 2017.

– No får vi eit nytt løft og vidarefører det arbeidet vi har starta opp. Det både gleder og inspirerer.  Det viser at koordineringsjobben til fylkeskommunen gjer ein skilnad, seier fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim.

Prioriteringar frå innbyggjarar

Olav Skarsbø er prosjektleiar for breibandsatsinga i fylkeskommunen, og meiner samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunane fungerer svært godt.

– Dette er eit godt døme på nettopp det. I staden for at kommunane sender inn sine eigne søknader, samla vi ressursane og søkte saman. Dette er ein strategi vi har lykkast med dei to siste åra, seier Skarsbø.

Han fortel vidare at kommunane lagar prioriteringane sine ut frå behov som er melde inn frå bygdelag og innbyggarar. Det heile byrjar med bygdemøte med underskriftslister.

Sjå oversikt over kva kommunar og prosjekt som får støtte i år – og som fekk støtte i fjor – nedst på sida her.

Svært vellukka samarbeid

Forskingsleiar i Vestlandsforsking, Ivar Petter Grøtte, som var med i søknadsarbeidet, er samd med Skarsbø.

– Fylkeskommunen, IT-forum Breiband og Vestlandsforsking har jobba med denne søknaden i lengre tid. Vi sende søknaden i mai, men har jobba med han sidan november i 2014. Tildelinga er eit godt døme på at når forvaltning, forsking og næringsliv arbeider saman, så gir det gode resultat, seier han.

Skarsbø trur ikkje Sogn og Fjordane hadde fått så mykje pengar om ein ikkje hadde søkt saman og hatt ein god slagplan. Fylket har dei siste to åra fått over 58 millionar kroner frå Nkom, noko som gir ei breibandutbygging for omlag 175 millionar kroner samla.

– No byrjar jobben med å utarbeide anbodsdokument, noko vi også gjer i samarbeid med kommunane. Ryddige og gode innkjøp er avgjerande for gode sluttresultat, avsluttar Skarsbø.

For meir informasjon

Olav Skarsbø
prosjektleiar
909 93 462
olav.skarsbo@sfj.no

Desse prosjekta får støtte frå staten i 2015

Kommune

Prosjekt

Tilskotsbeløp

Husstandar

Balestrand

Dragsvik - Lunde - Tjugum

             650 000

49

Fjaler

Grytøyra og Våge område

          1 970 000

153

Førde

Holsen

          2 200 000

144

Gaular

Fauske-Skilbrei

          2 550 000

175

Gloppen

Myklebustdalen

             370 000

23

Hornindal

Svor, Kjøs og Maurset

          1 140 000

76

Høyanger

Ullebø – Langeneset

             310 000

20

Jølster

Stardalen, Klakegg, Førs, Håheim, Skrede

          1 450 000

92

Luster

Dale i Luster

          1 400 000

90

Lærdal

Borgund (Sjurhaugen – Maristova)

          1 765 000

110

Naustdal

Vevring

             585 000

37

Sogndal

Øvstedalen

          1 600 000

101

Solund

Ytrøy og Lundøy

             450 000

31

Stryn

Loen - Lodalen - Rake - Oppheim - Marså

          1 950 000

158

Vågsøy

Nave

             170 000

 11

Til saman  

       18 560 000

1 270

Desse prosjekta fekk støtte frå staten i 2014

Kommune

Prosjekt

Tilskotsbeløp

Husstandar

Askvoll

Bulandet og Værlandet

2 817 500

40

Aurland

Undredal

1 960 000

40

Balestrand

Fjordane

1 960 000

78

Bremanger

Hauge område

1 512 000

265

Eid

Haus, Ervik og Øvre Kjølsdalen

381 500

40

Fjaler

Flekke

1 200 000

65

Flora

Stavøy

1 510 670

28

Førde

Ytre del av Hornnes-  Hesjedalen

1 517 000

38

Gaular

Bygstad

2 047 080

306

Gloppen

Kandal

1 050 000

26

Hornindal

Lødøen-Gausemel til Møre grense

3 185 000

130

Hyllestad

Sørbøvåg og Skifjord

2 100 000

375

Høyanger

Lavik

399 000

65

Leikanger

Hamre - Hella

1 820 000

40

Luster

Skjolden

2 100 000

135

Lærdal

Eri/Hunderi til Seltun

1 830 000

159

Nausdal

Naustdal sentrum vest

1 050 000

200

Selje

Borgundvåg og Nordfjord hamn

1 139 000

27

Sogndal

Sogndalsdalen

2 105 000

70

Solund

Steinsund, Rånøya, Hjønnevåg, Kolgrov

3 680 000

114

Stryn

Rise - Mindresunde

1 710 800

108

Vik

Feios

1 600 000

50

Årdal

Vikadalen

857 500

55

Til saman  

39 532 050

2454

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00