Nærbilete som syner vallistene til eit stortings- eller fylkesval. Listene ligg i bunkar, og vi ser blant anna Venstre-lista og Senterparti-lista.
Nærbilete som syner vallistene til eit stortings- eller fylkesval. Listene ligg i bunkar, og vi ser blant anna Venstre-lista og Senterparti-lista.

Foto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

14 godkjende lister til stortingsvalet

Fylkesvalstyret godkjende i møtet 3. mai alle dei innkomne listeframlegga til stortingsvalet 11. september i år.

Listene vert i samsvar med vallova § 6–7 lagt ut til gjennomsyn her på heimesida til fylkeskommunen og i sentralbordet på Fylkeshuset på Leikanger.

Det er stortingsval og sametingsval 11. september i år. Partia som stiller til val i Sogn og Fjordane er

For meir informasjon

Marit Silje Husabø
valansvarleg
marit.silje.husabo@sfj.no
971 73 379

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568