Møte i hovudutval for næring og kultur
Møte i hovudutval for næring og kultur

Møte i hovudutval for næring og kultur 15. mars

11 mill. til komm. næringsfond

Hovudutval for næring og kultur tildelte 15. mars midlar til kommunale næringsfond. Midlane er svært viktige for å auke handlingsrommet til kommunane når dei skal støtte etablerarar og lokalt næringsliv.

Hovudutval for næring og kultur tildelte i møtet 15.mars 11 mill. kroner til kommunale næringsfond. Tilskota varierer frå rundt 350 000 kroner til Hornindal og Balestrand kommune til Førde kommune som får nærare ein million kroner. I tillegg får fleire kommunar ekstra tilskot fordi dei har felles fyrstelineteneste eller felles fond.

Dette er viktige midlar for kommunane i deira arbeid med å hjelpe bedrifter og etablerarar, seier Karen Marie Hjelmeseter, leiar i hovudutval for næring og kultur.

Kommune

Totalt tilskot 2016

Askvoll

533 738

Balestrand

356 344

Eid

701 000

Fjaler

625 099

Flora

832 122

Førde

975 855

Gaular

530 112

Gloppen

557 326

Gulen

504 508

Hornindal

352 136

Hyllestad

560 865

Jølster

533 603

Leikanger

401 285

Naustdal

525 546

Selje

555 925

Sogndal

649 313

Solund

533 560

Stryn

619 278

Vågsøy

702 387

SUM

11 050 000

 

Saksframlegg frå møtet i hovudutvalet for næring og kultur 15. mars

For meir informasjon

Karen Marie Hjelmeseter
leiar, hovudutval for næring og kultur
karen.marie.hjelmeseter@sfj.no
918 47 736

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00