1,1 mill. til førebyggande tiltak i fylket

Fylkeskommunen og Fylkesmannen har tildelt midlar til førebyggande tiltak innan fysisk aktivitet, ernæring og tobakk

Som tidlegare år var det stor søknad til midlane som vart lyst ut i mars. Fylkeskommunen lyser ut to stønadsordningar under nemninga Aktivitetsmidlar. Den eine kan søkjast av frivillige organisasjonar, den andre av frivillige og offentlege instansar.

Dei som får tilskot skal etablere og drive tilrettelagde, lett tilgjengelege lågterskel tilbod innan fysisk aktivitet og ernæring, samt drive tobakksførebyggande tiltak.

Aktivitetsmidlar 2008

– tildeling av tilskot til fysisk aktivitet, ernæring og tobakk i regi av frivillige organisasjonar, kommunale instansar m/fl.

Kommune Søkjar Tildeling

Balestrand

Folkehelsa fordeler

Sygna vidaregåande skule

Kr. 25.000

Kr. 5.000

Bremanger

Folkehelsa fordeler

Kr. 25.000

Eid

Folkehelsa fordeler

Eid vidaregåande skule

Kr. 45.000

Kr. 15.000

Fjaler

Våge skule

Fjaler ungdomsskule

Yksnebjør barnehage

Dale vidaregåande skule

Kr. 20.000

Kr. 10.000

Kr. 20.000

Kr. 10.000

Flora

Folkehelsa fordeler

”Aktiv på dagtid”

Flora vidaregåande skule

kr. 55.000

kr. 50.000

kr. 15.000

Førde

Folkehelsa fordeler

Mo og Jølster vidaregåande skule

Øyrane vidaregåande skule

Førde sentralsjukehus, bedriftsidrettsl.

Kr. 35.000

Kr. 10.000

Kr. 15.000

Kr. 15.000

Gaular

Elvetun barnehage AS

Kr. 5.000

Gloppen

Folkehelsa fordeler

Firda vidaregåande skule

Kr. 35.000

Kr. 5.000

Gulen

Barnas Turlag

Kr 5.000

Hornindal

Folkehelsa fordeler

kr. 23.000

Høyanger

Folkehelsa fordeler

Høyanger vidaregåande skule

kr. 35.000

kr. 10.000

Jølster

Skei Kvinne- og familielag

Skei Danseverkstad

Kr. 2.000

Kr. 10.000

Leikanger

Folkehelsa fordeler

Kr. 25.000

Luster

Luster Nærmiljøsenter

Luster kommune, helsestasjonen

Luster vidaregåande skule

Kr. 15.000

Kr. 20.000

Kr. 5.000

Lærdal

Folkehelsa fordeler

Kr. 20.000

Naustdal

Naustdal sokneråd

Vevring grendalag

Frammarsvik Grendalag

Kr. 5.000

Kr. 5.000

Kr. 10.000

Selje

Stadlandet Idrettslag

Flatraket barnehage

Stadlandet Ungdomslag

Selje kommune v/samordningsgruppa

Selje barnehage

Kr. 10.000

Kr. 3.000

Kr. 3.000

Kr. 10.000

Kr. 5.000

Sogndal

Folkehelsa fordeler

”Aktiv på dagtid”/ Frisklivssentral

Sogndal vidaregåande skule

Kr. 45.000

Kr. 100.000

Kr. 15.000

Solund

Solund Idrettslag

Eide Vel

Kr. 3.000

Kr. 12.000

Stryn

Folkehelsa fordeler

Kr. 67.000

Vik

Vik kommune

Kr. 10.000

Vågsøy

Vågsøy Revmatikarforening

Våge Oppedal Bygdelag

Måløy Speidargruppe

Måløy Idrettslag

Måløy vidaregåande skule

Kr. 5.000

Kr. 3.000

Kr. 4.000

Kr. 3.000

Kr. 10.000

Årdal

Folkehelsa fordeler

Kr. 35.000

Fylkesdekkande organisasjonar

 

 

DFS Fjordane krets

 

Kr. 25.000

Sogn og Fjordane Friidrettskrins

 

Kr. 10.000

4H Sogn og Fjordane

 

Kr. 10.000

Sogn og Fjordane Turlag

 

Kr 10.000

Forum for natur og friluftsliv

 

Kr. 5.000

Sogn og Fjordane fotballkrins

 

Kr. 100.000

Sum

 

Kr. 1.109.000

 

Del dette:

Relaterte lenker