Kart over området der det vart gjort arkeologiske undersøkingar ved Blåskavlen i Aurland.

Har funne flotte fangstanlegg i Aurlandsfjella

I haust dokumenterte arkeologar frå Universitetsmuseet i Bergen og Sogn og Fjordane fylkeskommune fleire førhistoriske fangstminne i område kring Blåskavlen Aurlandsfjellet.

y 7y 55gvmgp

Har den beste kulturelle skulesekken i landet

Sogn og Fjordane er på førsteplass på Norsk kulturindeks 2018 når det gjeld tilbodet i Den kulturelle skulesekken (DKS).

Foto av leiar i Hardangerrådet, Jostein Ljones, ordførar i Voss, Hans-Erik Ringkjøb og leiar i Sogn Regionråd, Jan Geir Solheim. Dei står framfor eit kart som syner nye Vestland fylkeskommune og peiker på kva del av denne dei representerer.

Skal stake ut kursen for Vestland

Den regionale planstrategien for perioden 2020 til 2024 skal stake ut kursen for det nye Vestland fylke. Fylkesutvalet vedtok 3. desember formelt å starte arbeidet med planstrategien.

Takk for folget_

Dette skjer med sfj.no, hordaland.no og vlfk.no

Når Sogn og Fjordane og Hordaland går saman til Vestland fylkeskommune ved nyttår, får vi nye nettsider for Vestland fylkeskommune.

21. januar 2020 |  Les meir ›
qq 2dl 4usxe

Det siste fylkestinget i bilete

10. desember 2019 var tidspunktet, Sogndal var staden – for det siste møtet for fylkestinget i Sogn og Fjordane.

10. februar 2020 |  Les meir ›
Singerheimen i Olden

Forslag om freding: Dalheim/Singerheimen

Sogn og Fjordane fylkeskommune føreslår å frede Dalheim, også kjent som Singerheimen, gnr. 86 bnr. 27 i Stryn kommune.

23. desember 2019 |  Les meir ›