Nyhende

Illustrasjon frå eit byggjefelt i Stryn med snødekt veg, fjell i bakgrunnen og barn og vaksne som går på vegen.

Utlysing av tilskot til tettstadutvikling og stadforming

20. februar 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har sett av 2,7 mill. kroner i tilskot til tettstadutvikling og stadforming i 2019. Alle kommunane i fylket kan søkje innan fristen 16. september.

Les meir ›

Søk om tilskot til kulturminne i verdsarvområde

16. november 2018

Eig du kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden? No kan du søkje om tilskot til istandsetjing.

Les meir ›

Stor interesse for midlar til tettstadutforming

03. oktober 2018

Det har kome inn 14 søknader om tettstadmidlar for 2018. Total søknadssum er om lag 13,8 mill. kr. Fylkeskommunen har 2,6 mill. kr i budsjett til denne tilskotsordninga i årets budsjett.

Les meir ›