Nyhende

Foto av elbil som er tilkopla hurtigladestasjon ei ei brusteinslagt gate. Bilen er mørk grå, og ladekabelen er grøn.

Tilskot til hurtiglading

19. desember 2016

Fylkestinget har vedteke ei ny tilskotsordning for hurtigladestasjonar. Utbyggjarar kan no søkje støtte til etablering av slike stasjonar.

Les meir ›

Tilskot til ballbingar

19. oktober 2016

Det er mogleg å få dekka ein stor del av kostnaden ved rehabilitering av ballbinge gjennom spelemiddelordningar. Vi er no i siste året der ein og kan få 10 000 kr i støtte frå Sparebankstiftinga til utskifting av kunstgras i bingen.

Les meir ›

Støtte frå enøk-fond

01. juni 2016

Åtte søkarar fekk støtte frå det fylkeskommunale enøk-fondet i 2016. Fylkeskommunen fordeler inntil 1,85 millionar kroner i stønad i år.

Les meir ›