Nyhende

Foto frå Tonningsgata i Stryn ein sommardag. Det er folk på fortauet, og bilar står parkerte. Til høgre i biletet er det vesle, raude huset med utsalet til Moods of Norway, med den rosa traktoren utanfor.

Tilskot til tettstadutvikling og stadforming

17. august 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har sett av 2,6 mill. kroner i tilskott til tettstadutvikling og stadforming i 2018. Alle kommunane i fylket kan søkje innan fristen 14. september.

Les meir ›

Tilskot til klima og miljøtiltak – frist 15. oktober

13. september 2018

Korleis kan Sogn og Fjordane bli eit føregangsfylke i det grøne skiftet? Både store og små prosjekt er viktige. Søk om midlar innan 15. oktober.

Les meir ›

Søk kulturmidlar, folkehelsemidlar og tilskot til kulturbygg

14. februar 2018

Tida er inne for å søkje dei fylkeskommunale kulturmidlane, kunstnarstipend og folkehelsemidlane. Vi lyser samstundes ut midlane i den desentraliserte ordninga for tilskot til kulturbygg.

Les meir ›