Foto frå Bevægelseshuset Spiralen i den danske byen Kalundborg. Det syner ein ung mann som spring i ei joggeløype med humpar. Til venstre litt bak han ser vi ein boksering og folk som driv med andre aktivitetar.

100 millionar til nytenking innan fysisk aktivitet

Kva med eit anlegg som er tilrettelagt for boksing, buldring og bordtennis – samstundes?

Nærbilete av ein dråpe som fell mot blå bakgrunn.

Vil mobilisere bedrifter til å bruke meir FoU

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut midlar som skal motivere bedrifter i fylket til å bruke meir forsking og utvikling (FoU) i utviklingsarbeidet sitt.

Foto av Gulatingsveggen i Gulen i sollys.

Ny vestlandsregion

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020. Sogn og Fjordane fylkeskommune har forhandla med fleire nabofylke hausten 2016 og vinteren 2017.

Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 22

Det er møte i alle hovudutvala og kontrollutvalet 30. mai. Fylkesutvalet har møte dagen etter. Alle møta er på Fylkeshuset.

24. mai 2017 |  Les meir ›
Oversiktsbilete frå Sande Camping i Lodalen. Biletet er teke ned mot vatnet, og vi ser både campingbilar, campingvogner, vanlege bilar og hytter. Lovatnet i høge fjell i bakgrunnen.

Miljøsertifisering til Sande Camping

16. mai mottok Sande Camping det anerkjende miljømerket Green Key.

24. mai 2017 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politikardag 29. mai

Det vert orienteringar om ei rekke aktuelle tema på politikardagen på Fylkeshuset 29. mai 2017.

22. mai 2017 |  Les meir ›