Rune Haugsdal med fylkesordførarane Anne Gine Hestetun og Jenny Følling. Haugsdal smiler breidt med ein stor bukett blomar i hendene.

Klare for dialogmøte om det nye fylket

No skal politikarane møte innbyggarar, kommunar og aktørar i regionane for å få innspel til planstrategien for Vestland fylkeskommune. Det blir opne møte i Bergen 4. februar, Voss 6. februar, Gulen 7. februar, Førde 26. mars og på Stord 29. april.

Foto av Vemund Eldegard som tek imot gründerprisen for ungdom 2017. Han held eit diplom, ein blomsterbukett og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Kven fortener gründerprisen for ungdom i 2019?

No kan du nominere kandidatar til gründerprisen for ungdom. Prisen på 50 000 kr skal stimulere unge menneske i Sogn og Fjordane til å etablere nye verksemder og skape nye arbeidsplassar i fylket.

To personar tek kvarandre i hendene i eit kontorlokale.

Ledig stilling som HR-direktør i Vestland

HR-direktøren vil få ei sentral rolle med ansvar for å utforme ein heilskapleg HR-strategi og overordna arbeidsgivarpolitikk for den nye fylkeskommunen. Han eller ho vil få ansvar for å byggje og vidareutvikle ein moderne og framtidsretta overordna HR-funksjon. Den som blir tilsett, vil ut 2019 gå inn som HR-direktør i Hordaland fylkeskommune.

 8k 6zy 3czxl

Møte i fylkesutvalet 23. januar

Fylkesutvalet har møte onsdag 23. januar. Områderegulering for Indre Øyrane, kommunedelplan E39 Byrkjelo–Grodås og innspel til landbruksforhandlingane 2019 er blant sakene på dagsorden.

18. januar 2019 |  Les meir ›
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Ledige plassar i norsk og helse- og oppvekstfag for vaksne

Vi startar komprimert opplæring i norsk for yrkesfag og vg1 helse- og oppvekstfag i januar/februar. Undervisningsstad Skei.

18. januar 2019 |  Les meir ›
 2m 2j 4rldzs

Kva val må vi ta i dag for å klare klimamåla?

23.–25. april inviterer vi saman med ei rekkje samarbeidspartnarar til den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal. Tema for årets konferanse er klimaomstillingsval.

 

14. januar 2019 |  Les meir ›