Fotocollage som syner eit stort bilete av myntar i midten. På sidene er det fire mindre bilete som syner ein ungdom som spelar slagverk, ei jente som leikar i eit klatrestativ, eit turskilt og nokon som dansar gamaldans.

Finn fram i jungelen av tilskot

Bli med på gratis samling for frivillig sektor 1. april.

Foto frå UKM- Ung kultur møtest - festivalen 2016. Vi ser ein gut som spelar piano på ei scene, det er mørkt, men med lysprikkar over scena. Han blir filma av to ungdomar.

Ung kultur møtest i Høyanger

UKM-festival Sogn og Fjordane vert arrangert i Høyanger 31. mars–2. april.

Foto av Gulatingsveggen i Gulen i sollys.

Ny vestlandsregion

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020. Sogn og Fjordane fylkeskommune har forhandla med fleire nabofylke hausten 2016 og vinteren 2017.

Foto av dei som deltok på oppstartsmøtet for eit klimaprosjekt mellom kommunane, fylkeskommunen og Vestlandsforsking i mars 2017. Det er 14 personar som er oppstilte på rekke.

Samarbeider for å nå klimamåla

Ni kommunar skal samarbeide med fylkeskommunen og Vestlandsforsking i forskingsprosjektet Samhandling for grønt skifte.

27. mars 2017 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 14

Det er møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd måndag 3. april. Dagen etter er det møte i hovudutval for næring og kultur.

27. mars 2017 |  Les meir ›
Foto som syner dei to konferansierane på Sogndal Filmfestival. Det er ei jente og ein gut, begge er gallakledde, ho i svart kjole, han i svart dress og kvit skjorte.

Heilstøypt Sogndal Filmfestival

Dei gripande filmane "Hjartebarn" og "The Letter" stakk begge av med fleire prisar under Sogndal Filmfestival 2017. Både innsende filmar og sjølve arrangementet var særs heilstøypt. Til saman vart det delt ut ni prisar under festivalen.

27. mars 2017 |  Les meir ›