fylkesordførar Jenny Følling i flaumråka Utvik i samtale med innbyggar Mgne Sølvberg. bak dei ser i stein og tre og leire i eit tørt alternativt elveleie etter flaumen. sol og blå himmel.

Fv 60 over Utvikfjellet stengt - fylkesordføraren vitja Utvik

Jenny Følling og fylkesdirektør for samferdsle Dina Lefdal vitja 26. juli flaumråka Utvik. Øydeleggingane gjer at fv 60 over Utvikfjellet vert stengt for gjennomkøyring ut september 2017. Sjå rutesøkportalen Kringom for alternative ruter for kollektivtransport. 

Foto frå ein konsert på Førdefestivalen, ein mann og ei kvinne på ein mørk scne med litt blått lys. Han spelar gitar og ho syng.

Ny festivalstrategi

Sogn og Fjordane fylkeskommune har for første gong laga ein eigen festivalstrategi, som prioriterer seks festivalar i fylket.

Foto av fire ungar skulevegen. Biletet er teke bakfrå, og dei har oransje sekkar med refleks på ryggen. Det er sommar og blå himmel.

Søkjer kandidatar til Trafikktryggingsprisen

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU), med leiar Noralv Distad i spissen, ønskjer no forslag til kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2017.

Foto av rektor Aksel Hugo ved Sogn Jord- og Hagebruksskule inne i eitt av drivhusa ved skulen. Vi ser mange grøne planter og nokon som jobbar med dei bak han.

Økoskulen får EU-middel

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) har fått EU-middel til å utvikle kompetanse og praksis innan økologisk entreprenørskap.

10. juli 2017 |  Les meir ›
Skjermbilete av Fauske-album på Flickr.com

Fylkesarkivet med verda som arena

Den digitale teknologiutviklinga og bruk av sosiale medieplattformar gjer at fylkesarkivet sitt kjeldemateriale når ut til brukarar rundt om i heile verda. Fylkesarkivet vel å legge ut mykje materiale fritt tilgjengeleg på nett, og legg på den måten til rette for bruk og deling langt ut over fylkesgrensene.  

26. juli 2017 |  Les meir ›
Foto av ein gut i tannlegestolen med ein tannlege som undersøker tennene hans.

God tannhelse i Sogn og Fjordane

Medan 23,6 prosent av 18-åringane på landsbasis ikkje har hatt hol i tennene, er talet for 18-åringane i Sogn og Fjordane 27 prosent. Det er fem prosent fleire enn i 2005.

06. juli 2017 |  Les meir ›