Foto av elbil som er tilkopla hurtigladestasjon ei ei brusteinslagt gate. Bilen er mørk grå, og ladekabelen er grøn.

Tilskot til hurtiglading

Fylkestinget har vedteke ei ny tilskotsordning for hurtigladestasjonar. Utbyggjarar kan no søkje støtte til etablering av slike stasjonar.

Foto av Gulatingsveggen i Gulen i sollys.

Ny vestlandsregion

Sogn og Fjordane fylkeskommune har hausten 2016 forhandla fram ein intensjonsplan for Vestlandsregionen, saman med Hordaland og Rogaland.

Fotocollage av tre bilete som syner ein syklist bakfrå, lading av el-bilar og ei batteriferje med logoen til Norled på.

Ønskjer innspel til klimaplan

Klimautfordringane er ei av dei største utfordringane i vår tid. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer no innspel til arbeidet med ein ny klimaplan.

Foto av Siri Ingvaldsen og Ove Eide på Sogndal folkebibliotek. Vi ser bokhyller i bakgrunnen.

Ny nettstad og litterær kanon

Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane lanserer i dag nettstaden forfattarar.sfj.no, og Ove Eide presenterer framlegget sitt til litterær kanon for fylket.

09. desember 2016 |  Les meir ›
To gult utkledde personar på scena under Kulturfestivalen 2016

Kulturfestivalen 2017

24.–26. mars 2017 er det klart for den 29. kulturfestivalen for utviklingshemma i Sogn og Fjordane. 

09. desember 2016 |  Les meir ›
Bilete som syner avstemminga i fylkestinget om regionreforma. Vedtaket vart gjort mot 12 røyster, og vi ser at dei 12 som røysta mot har handa oppe.

Ja til Vestlandsregionen

Eit fleirtal i fylkestinget sa 7. desember ja til at Sogn og Fjordane skal gå saman med Hordaland og Rogaland og danne Vestlandsregionen.

08. desember 2016 |  Les meir ›