totalbilde av gulatinget også kalla tusenårsstaden, publikum sit foran steinrekka og artistar på ei scene foran denne. sommar og sol.

Fylkestinga møtest på historisk grunn

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane skal ha felles fylkestingsmøte i Gulen 27. oktober 2017. Der skal dei drøfte vegen vidare i prosessen med å bli eitt fylke frå 2020. 

Foto av surfarar i Hoddevika på Stadlandet. Vi ser to surfarar bakfrå, som går i strandkanten med kvart sitt surfebrett. Det er sommar og fint vêr.

Reiselivskonferansen 2017

Alle kundane deira er på nett. Korleis kan reiselivet til passe seg, vere til stades og bli så synlege som mogleg i digitale kanalar?

Foto frå utdelinga av gründerprisen for ungdom i 2017. Biletet syner dei to gründerane bak REMB Technologies, som fekk prisen og som held ein blomsterbukett, eit diplom og ein sjekk på 50 000 kr. Til høgre for dei står nestleiar i hovudutval for næring og kultur, Jakob Sandal og fylkesordførar Jenny Følling.

Kven fortener årets gründerpris for ungdom?

Fylkeskommunen treng hjelpa di til å finne fram til vinnaren av gründerprisen for ungdom 2017. Du kan nominere både deg sjølv eller andre til prisen på 50 000 kroner.

Foto av statuen av to kvinneskikkelsar som står og skodar utover. Vi ser statuane, grønt gras i framgrunnen og ein blå, litt skyete himmel i bakgrunnen.

Fire kunstnarar har fått kunstnarstipend

Fire kunstnarar frå fylket har fått stipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2017. Stipenda er fordelt på tre arbeidsstipend og eit stipend til unge kunstnarar i etableringsfasen.

20. oktober 2017 |  Les meir ›
Foto som syner ei forsamling stort sett eldre damer. Dei sit vende mot venstre, der det føregår noko utanfor biletet. Dei sit ved små bord, med tallerknar og kaffikoppar framfor seg.

Konferanse om Den kulturelle spaserstokken

Det vert gode døme frå fleire kommunar på konferansen om Den kulturelle spaserstokken i Måløy 2. november. I tillegg vert det debatt for å drøfte kva vi vil med ordninga.

19. oktober 2017 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 43

Det er møte i hovudutval for samferdsle og hovudutval for næring og kultur 24. oktober. Hovudutval for opplæring har møte 25. oktober. Og fredag 27. oktober er det tid for felles fylkestingsmøte med Hordaland.

18. oktober 2017 |  Les meir ›