Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Klare for UKM-festivalen 2017

20 ungdomar frå Sogn og Fjordane reiser onsdag 21. juni til UKM-festivalen i Sandnes.

Foto: Ingvild Ramstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møte i fylkestinget 13. og 14. juni

Fylkestinget var samla på Hotel Alexandra i Loen 13. og 14. juni. Her kan du sjå opptak av begge møtedagane.

Foto av Gulatingsveggen i Gulen i sollys.

Ny vestlandsregion

Stortinget vedtok 8. juni regionreforma, altså ny inndeling av det regionale folkevalde nivået i Noreg.

Foto av fylkesordførar Jenny Følling flankert av fungerande fylkesordførar Pål Kårbø til venstre og Vegard Salte Flatval i Samfunnsøkonomisk analyse til høgre. Dei står ved ein talarstol med fylkesvåpenet til Hordaland, og bak dei ser vi ein presentasjon med teksten Velkommen til formiddagsmøte om utvalde næringsklynger på Vestlandet - marin, maritim, fornybar og ikkje-fornybar.

Vestlandet størst innanfor marine næringar

Fylkesordførar Jenny Følling deltok 23. juni på ein presentasjon av nye nøkkeltal for næringsklynger innan marine og maritime næringar på Vestlandet.

23. juni 2017 |  Les meir ›
Fotocollage med fire bilete. Det eine syner ungdomar på ein buss, det andre syner ein raud bil som køyrer langs ein veg sommarstid. Det tredje syner eit Tollpost-vogntog, og det fjerde er teke frå dekket på ein båt som er på veg mot Måløy-brua.

Regional transportplan på høyring

Utkastet til Regional transportplan 2018–2027 er no ute på høyring. Fristen for å kome med innspel eller merknadar til høyringsutkastet er 30. september 2017.

23. juni 2017 |  Les meir ›
Foto av fire ungar skulevegen. Biletet er teke bakfrå, og dei har oransje sekkar med refleks på ryggen. Det er sommar og blå himmel.

Søkjer kandidatar til Trafikktryggingsprisen

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU), med leiar Noralv Distad i spissen, ønskjer no forslag til kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2017.

22. juni 2017 |  Les meir ›