Jenny Følling og Nikolai Astrup

Diskuterte vegval

– Rv. 52 over Hemsedalsfjellet og E134 Haukelifjell med arm til Bergen er løysinga som tener heile Vestlandet, sa fylkesordførar Jenny Følling under Vegkonferansen nord-sør-aust-vest.

Frå fylkestinget sitt møte i juni 2016. Foto Ingvild Ramstad

Ekstraordinært fylkesting 26. august

Fredag 26. august er fylkestinget samla for å handsame Fjord1-saka.

Kart med Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland markert

Regionreforma hausten 2016

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020, og Sogn og Fjordane fylkeskommune drøftar i haust samanslåing med to av vestlandsfylka. Første steg er ein intensjonsavtale.

Lærlingmerket på Holen Installasjon

Har du plass til ein lærling?

Vi har om lag 50 ungdomar som vil noko. Dei ønskjer å bli fagarbeidarar og er på leit etter ei lærebedrift! Desse flotte ungdomane er frå heile fylket og kan bli ein viktig ressurs for di bedrift.

25. august 2016 |  Les meir ›
Folk ved pultar for møte i fylkesutvalet

Samrøystes for sal

Eit samla fylkesutval har røysta for å godkjenne sal av aksjar i Fjord1 AS til Havilafjord AS. På fredag 26. august skjer endeleg vedtak i fylkestinget.

24. august 2016 |  Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Dokument i Fjord1-saka

Dokument i Fjord1-saka er offentleggjorde. Saka er no oppdatert med nye dokument. 

25. august 2016 |  Les meir ›