Foto av mange lands flagg som heng i flaggstenger. Biletet er teke nedanfrå, og bak flagga ser vi blå himmel

Kurs i fleirkulturell kompetanseheving

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kompetanse Norge arrangerer hausten 2017 ei gratis kursrekke for lærarar og andre som jobbar med fleirkulturelle menneske.

Foto frå Hafstadparken i Førde. Vi ser mange ungar i aktivitet på fleire fotballbaner.

Idrettsparken – framtidas samlingsstad?

Årets idrettsanleggskonferanse vert på Skei 18. oktober. Tema er utvikling og drift av idrettsanlegg – og ikkje minst korleis vi kan tenkjer nytt om dette i framtida.

Foto av ungdomshuset Dæmring i Vågsøy. Det er eit kvitt, forholdsvis lite hus, som ser ut til å vere pynta til 17. mai med raude, kvite og blå ballongar, bjørkeris og norske flagg.

Kulturhus på kartet

No kan du finne organisasjonseigde hus i Sogn og Fjordane på Fylkesatlas. Kartbasen vert open og tilgjengeleg for alle.

Foto av røyrgata og trappene til Kraftanlegg 1 i Høyanger. Biletet er teke ovanfrå, vi har røyr og trapper i framgrunn og utsikt mot Høyanger og verket i bakgrunnen.

Skal utvikle K1 i Høyanger

Hovudutval for næring og kultur skal i møtet 26. september peike ut fylkeskommunen sin representant i styringsgruppa for prosjektet «K1 Høyanger – ein spektakulær attraksjon i hjartet av Norge».

22. september 2017 |  Les meir ›
Foto frå fylkesveg 60 i Utvik, på vegen opp mot Utvikfjellet. Vegen er reparert etter flaumen i juli 2017. Vi ser brua som går over elva og skimtar eit gult hus i bakgrunnen. Det er sol, blå himmel og litt skyer.

Fv. 60 i Utvik opnar

Torsdag 21. september kl.12 er det klart for å legge trafikken tilbake til fv. 60 i Utvik, etter at det har vore hektisk anleggsaktivitet sidan flaumen råka bygda i sommar.

21. september 2017 |  Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politikardag og politiske møte i veke 39

Måndag 25. september er det politikardag. Det er møte i alle hovudutvala, kontrollutvalet og trafikktryggingsutvalet tysdag 26. september. Dagen etter er det møte i fylkesutvalet og finansutvalet.

21. september 2017 |  Les meir ›