Foto av alle deltakarane på fylkesting for ungdom 2017, på parkeringsplassen ved Thon Hotel Jølster på Skei.

Fylkesting for ungdom 2018

Fylkesting for ungdom 2018 vert arrangert 6. til 8. april på Thon Hotel Jølster, Skei.

Illustrasjonsfoto av ein person som sit og jobbar med ein svart pc. Vi ser berre hendene til personen, og biletet er teke ovanfrå. Rundt pc-en ligg det briller, blyant, penn og diverse bøker.

Har du att rett til vidaregåande opplæring?

Ei lovendring gjer at opp mot 300 ungdomar i Sogn og Fjordane kan ha att rett til vidaregåande opplæring, såkalla ungdomsrett.

Fotocollage med bilete av ein ny og ein gamal tunnel mellom Olden og Innvik i Stryn.

Vegopning Olden–Innvik

1. mars opnar opnar fylkesordføraren fv. 60 Ugla–Skarstein, noko som betyr at heile strekninga Olden–Innvik no er ferdigstilt. Vi inviterer til offisiell opningsseremoni kl. 11.00.

23. februar 2018 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 9

Det er møte i kontrollutvalet 27. februar og i hovudsamarbeidsutvalet 28. februar.

23. februar 2018 |  Les meir ›
Illustrasjon av ein planlagd hydrogendriven passasjerbåt. Båten er kvit med symbolet H2 med ring rundt i blått på sida.

Hydrogen Region Sogn og Fjordane – ein lab for hydrogenverdikjeder

Sogn og Fjordane fylkeskommune sette i 2016 i gang eit prosjekt for å utvikle lokale, hydrogenbaserte verdikjeder. Prosjektet er no i sluttfasen, og det er tid for å gjere opp status.

22. februar 2018 |  Les meir ›