Fylkesordførar Jenny Følling sit bak skrivebordet sitt på kontoret på Fylkeshuset ikled svart dressjakke og vinraud topp. ho ser utover over kamera. vi ser sovidt vinterlandskap gjennom store vindauge bak henne. Foto: Thor-Aage Lillestøl/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane – endringar og vegen vidare

–Utfordringa kjem når vi skal motivere ungdomane til å etablere seg i fylket vårt i vaksen alder. Ungdomen er framtida vår, og vi lyt leggje til rette for at unge arbeidstakarar ser føre seg eit spanande jobbliv utanfor dei store byane våre, seier fylkesordførar Jenny Følling i denne kronikken. 

fylkesordførar Jenny Følling i flaumråka Utvik i samtale med innbyggar Mgne Sølvberg. bak dei ser i stein og tre og leire i eit tørt alternativt elveleie etter flaumen. sol og blå himmel.

Trafikk over Utvikfjellet

Fredag 18. august kl. 16.00 opnar fv. 60 i Utvik også for kolonnekøyring for tunge køyretøy. Du kan halde deg oppdatert på kollektivtrafikken på kringom.no.

Oppdrettsanlegg på fjorden

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

Søknadsfristen er 22. september 2017.

Kart som syner omkøyringsveg i Utvik etter flaumen i juli 2017.

Fv. 60 opnar også for tunge køyretøy

Omkøyringsvegen i Utvik blir opna for tyngre køyretøy frå i morgon fredag 18. august kl. 16.00.

17. august 2017 |  Les meir ›
Foto frå den eventyraktige teaterførestillinga Karma, som er del av Den kulturelle skulesekken skuleåret 2017-18. Vi ser ein hareliknande figur som sit på ein stor stein i mørkt vinterlandskap. Det står nokre bartre og eit bittelite sirkustelt like ved. I trea heng det lyslenker og vimpelrekker.

Nytt program i Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken er i år pakka med eit stort utval engasjerande og varierte opplevingar. Det blir mellom anna kubanske rytmar, samisk verdsmusikk, nynorsk thrillerteater, tidsreiser og museumsbesøk.

17. august 2017 |  Les meir ›
Foto av ein som sit bøygd over eit hol i marka og driv med metallsøking. Han har på seg blå arbeidsklede og ei grå lue. Ved sidan av han ligg ein metallsøkar og ein spade.

Ny rettleiar for privat bruk av metallsøkar

Metallsøking fører til funn av mange arkeologiske gjenstandar som er viktige for forsking, formidling og forvaltning. No er det kome ein nasjonal rettleiar for privat bruk av metallsøkar.

17. august 2017 |  Les meir ›