To kvinner og ein mann på ei scene der mannen tek i mot pris og blomar

Møte i fylkestinget 18. oktober

Fylkestinget var samla i Førde 18. oktober, og før politikarane tok fatt på sakene vart trafikktryggingspris og bedriftsutviklingspris utdelt. Opplev utdelingane, debatt om regionreforma og mykje meir i opptak her.

Kart over vestlandet

Regionreforma hausten 2016

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommunar har arbeida fram ein intensjonsplan for ein ny Vestlandsregion som no vert handsama politisk.

Hilde Bjørkum tek i mot fylkeskulturprisen 2015 frå leiar av hovudutval for kultur og næring Karen Marie Hjelmeseter (t.h.) og fylkesordførar Jenny Følling (t.v.).

Fylkeskulturprisen 2016

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin? No kan du føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2016.

Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 44

Det er møte i fagopplæringsnemnda 1. november. Fylkesutvalet og finansutvalet har møte dagen etter – 2. november.

25. oktober 2016 |  Les meir ›
Foto som syner grunneigar Johannes Vedvik som viser fram plassen der Luster kommune vil plassere dagsturhytta si. Vedvik er i båt og peikar inn mot land, hytta skal liggje ved sjøen i Ytre Eikum.

Alle vil ha dagsturhytte

Alle kommunane fylket har sagt ja til å byggje ei dagsturhytte, tre kommunar vil til og med ha to. Over 70 arkitektkontor har meldt si interesse for å vere med å teikne hytta.

21. oktober 2016 |  Les meir ›
Bilete frå Fylkesting for ungdom 2013.

Nettverkssamling 2016

19. og 20. november er det nettverkssamling for ungdomsråd, på Skei i Jølster. Ungdomspolitisk utval (UPU) og Sogn og Fjordane fylkeskommune er vertskap for samlinga, som i hovudsak handlar om opplæring for dei som sit i ungdomsråda i kommunane i fylket.

21. oktober 2016 |  Les meir ›