Ei smal grøft er gravd i bakken for å legge ned fiberkablar

Nye 30 millionar til breiband

Statleg støtte løyser ut til saman 80 millionar til breibandutbygging i 20 kommunar i fylket.

Signering intensojnsplan

Intensjonsplan klar

Forhandlingsutvala i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er einige om ein intensjonsplan for ein ny Vestlandsregion. No er det opp til fylkestinga i dei tre fylka å godkjenne planen.

Tabell syner folketalsutvikling i Sogn og Fjordane 1. og 2. kvartal 2016

Folkeveksten held fram

I andre kvartal 2016 har folketalet i Sogn og Fjordane auka med 302 personar. Dette er den største kvartalsvise folkeveksten i fylket på mange år.

Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Intensjonsplan i fylkesutvalet

Fylkesutvalet tar 28. september stilling til om intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland skal leggast ut på høyring. Sakene til møta i fylkesutvalet og finansutvalet er no klare.

23. september 2016 |  Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Dokument i Fjord1-saka

Prosessen rundt sal av aksjepostar i Fjord1er no inne i ein ny fase. Dokument i saka er no offentlegvurderte på nytt i lag med Torghatten og publisert. 

26. september 2016 |  Les meir ›
Skjelsand

Opptak av skjelsand

Den 27. september har hovedutvalet for næring og kultur møte på Kaupanger. Ei av sakene som vil bli handsama er opptak av skjelsand i Sogn og Fjordane.   

22. september 2016 |  Les meir ›