To kvinner og ein mann på ei scene der mannen tek i mot pris og blomar

Møte i fylkestinget 18. oktober

Fylkestinget var samla i Førde 18. oktober, og før politikarane tok fatt på sakene vart trafikktryggingspris og bedriftsutviklingspris utdelt. Opplev utdelingane, debatt om regionreforma og mykje meir i opptak her.

Kart over vestlandet

Regionreforma hausten 2016

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommunar har arbeida fram ein intensjonsplan for ein ny Vestlandsregion som no vert handsama politisk.

Hilde Bjørkum tek i mot fylkeskulturprisen 2015 frå leiar av hovudutval for kultur og næring Karen Marie Hjelmeseter (t.h.) og fylkesordførar Jenny Følling (t.v.).

Fylkeskulturprisen 2016

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin? No kan du føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2016.

Foto som syner leiar og nestleiar i ungdomspolitisk utval, Emma Berge Ness og Rune Holsen Nygård, då dei møtte fylkestinget på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 18. oktober 2016.

UPU: Vi er her for dykk

Leiar og nestleiar i Ungdomspolitisk utval (UPU) møtte fylkestinget denne veka. Oppmodinga frå ungdomane var klar: Bruk oss, vi er her for dykk!

20. oktober 2016 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet

Fylkesutvalet er kalla inn til telefonmøte 20. oktober for orientering om eigarskapssak.

20. oktober 2016 |  Les meir ›
Inne i ein ballbinge med gut i blå drakt

Tilskot til ballbingar

Det er mogleg å få dekka ein stor del av kostnaden ved rehabilitering av ballbinge gjennom spelemiddelordningar. Vi er no i siste året der ein og kan få 10 000 kr i støtte frå Sparebankstiftinga til utskifting av kunstgras i bingen.

19. oktober 2016 |  Les meir ›