Foto frå bygginga av dagsturhyttene. Vi ser ei trekantforma hytte som nærmar seg ferdig, og ved sidan av står to menn i oransje arbeidskle. Det står eit stillas ved hytta og ligg litt materialar på bakken.

Dagsturhyttene tek form

26 like dagsturhytter skal på plass i Sogn og Fjordane i løpet av dette året og neste. Fem vert monterte i haust, og 8. desember opnar den første – i Trivselsskogen på Sandane.

Foto av studentar ved NTNU som er samla rundt små bord i eit stort rom for å høyre besøket frå driftig,no fortelje om entreprenørskapsmoglegheiter i Sogn og Fjordane. På ei lita scene er det ein stor sofa, der det sit to personar. Det står to menn ved sidan av sofaen og snakkar.

Promoterte Sogn og Fjordane på NTNU

To NTNU-studentar var seks veker i Sogn og Fjordane i sommar, då dei fekk Verdas Beste Sommarjobb. Sist veke var Ingvild Andersen i driftig.no i Trondheim for å lokke fleire studentar til fylket.

Fotocollage som syner seks foto med tema kultur. Vi ser barn på biblioteket, artistar på både scene og i gymsal, to skulpturar og ungdomar som lagar ting i tre.

Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur

Planprogram for regional plan for kultur er lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

Foto frå garden Sinjarheim i Aurlandsdalen. Vi ser fleire av bygningane på garden og fleire personar som går rundt på og et nista si på området.

Fylkeskulturprisen 2017 til Kristin Sønnerheim

Kristin Sønnerheim går under kallenamnet Mor Aurlandsdalen. I over 50 år har ho stelt og rydda stien gjennom dalen med handemakt. No får ho fylkeskulturprisen for innsatsen sin.

21. november 2017 |  Les meir ›
Foto av elevar som sit i eit klasserom og driv på med noko eksperimentering med eit apparat på eit bord.

Har vedteke utlysinga av opplæringstilbodet for 2018–19

Hovudutval for opplæring vedtok 21. november korleis opplæringstilbodet for neste skuleår skal lysast ut. Utvalet vil også styrke samarbeidet mellom skulane og vil prøve ut samarbeidsmodellar.

21. november 2017 |  Les meir ›
Foto frå UKM-festivalen i Høyanger i 2017. Biletet er av eit rockeband, og vi ser han som spelar tangentar og han som spelar gitar. Dei andre i bakgrunnen. Biletet er teke frå bak på scena.

Vil ha fleire med på UKM

Jenny Hatlelid Holsæter leiar Ungdommens ressursgruppe (URG), som jobbar med å få fleire ungdomar i Sogn og Fjordane med på UKM – Ung kultur møtest.

20. november 2017 |  Les meir ›