Foto av Kristin Sønnerheim som nettopp har fått fylkeskulturprisen 2017. Ho held diplomet og ein blomsterbukett i hendene og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2018

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin, som du rett og slett meiner burde få fylkeskulturprisen 2018? No ynskjer fylkeskommunen framlegg til kandidatar.

Rasstengt veg.

Fleire fylkesvegar stengde etter ras og flaum

Fleire vegar i fylket er etter helga stengde på grunn av ras og flaum. Kringom.no oppdaterer fortløpande om stengde vegar og konsekvensar for busstilbodet.

Innbyding til språkkonferanse i Førde 2018 med teksten «Treng vi norsk? Ein konferanse om framtida for det norske språket» og bilete av føredragshaldarane.

Treng vi norsk? Ein konferanse om framtida for det norske språket

Nynorskfylket Sogn og Fjordane skipar til språkkonferanse i Førde 1. november. På programmet står mellom andre Trine Skei Grande og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

 265becnmdc

Inviterer til regional plansamling 2018

Fylkeskommunen saman med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer til regional plansamling 2018. Det skjer på Sunnfjord Hotel & Spa i Førde, 6. og 7. november.

15. oktober 2018 |  Les meir ›
skden 4tcyg

Sogn og Fjordane fylkeskommune vann sak om forkjøpsrett i tingretten

Sogn og Fjordane tingrett har slått fast at fylkeskommunen kan overdra aksjar i SFE til kommunane i Sogn og Fjordane utan at dette vil utløyse forkjøpsrett for BKK.

12. oktober 2018 |  Les meir ›
Lena Søderholm og Åshild Kjelsnes, avbilda i ein fiskehall

Fylkesvaraordførar på fiskeauksjon i Skottland

Denne morgonen vart det seld 8 000 kassar (a 40 kg) fisk på auksjon. Fylkeskommunen var representert ved fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes og marin fagkoordinator Lena Søderholm.

16. oktober 2018 |  Les meir ›