Foto av kystlandsskap teke frå ein fjelltopp. Vi ser utgangen av ein fjord, øyer og havet. I framgrunnen er det snaufjell med steinar og ein varde. Himmelen er blå med nokre småskyer.

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane

Statens vegvesen tilrår i utgreiinga om Kystvegen at strekninga Haukå–Svelgen i Bremanger bør vere første byggesteg på ein ny kystveg.

Fellesbilde av deltakarar på fylkesting for ungdom 2016, teke utanfor Thon Hotel Jølster på Skei.

Fylkesting for ungdom 2017

Fylkesting for ungdom 2017 vert arrangert 24. til 26. mars på Thon Hotel Jølster.

Foto av Gulatingsveggen i Gulen i sollys.

Ny vestlandsregion

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020. Sogn og Fjordane fylkeskommune har forhandla med fleire nabofylke hausten 2016 og vinteren 2017.

Fotocollage som syner eit stort bilete av myntar i midten. På sidene er det fire mindre bilete som syner ein ungdom som spelar slagverk, ei jente som leikar i eit klatrestativ, eit turskilt og nokon som dansar gamaldans.

Finn fram i jungelen av tilskot

Er du engasjert i frivillig sektor? Bli med på gratis samling 1. april for å lære meir om kvar du kan sikre deg pengar, og korleis du søkjer.

27. februar 2017 |  Les meir ›
Foto som syner danseelevar på Firda vidaregåande skule. Det er eit mørkt rom, og dansarane sit på stolar. Alle er kledde i dongeribukse eller svart bukse og mørk topp. Og alle held høgrearmen oppover mot venstre.

Kva med kulturpolitikk i reformtider?

Kommunar kan bli større, og dagens fylke kan bli til større regionar. Men kva skjer med kulturpolitikken og den lokale kulturutviklinga oppi det heile?

27. februar 2017 |  Les meir ›
Fylkesordførar ved skrivebordet med vindauge i bakgrunnen

Samarbeidspartia går for ti regionar

– Ti regionar er som venta utifrå signal frå Stortinget, men berre halve jobben er gjort. Dei må levere på oppgåvesida, og leiinga for fylkesmannsembetet må leggast til Sogn og Fjordane, seier fylkesordføraren.

22. februar 2017 |  Les meir ›