Foto som syner to jenter i ein buss. Dei sit på kvar si side av midtgangen, ei er mørkhåra, og den andre er blond. Foto: A til Å Grafisk Design og Media

Nye rutetider i fylket

Det blir mindre endringar i rutetilbodet frå 19. juni. Når du skal finne rutetider, er det no også mogleg å søke på lokale haldeplassar. I år finn du ruteinformasjon for buss, båt og ferjer i Sogn og Fjordane først og fremst digitalt, på nettstaden Kringom.no. Her finn du rutesøk og reiseplanleggar for di reise i fylket, også på mobil og nettbrett.

Buss med Kringom-logo på busstopp

Kringom beste bedriftsnamn

Kringom får Språkrådet sin gulldiplom for det beste bedriftsnamnet i Noreg.  Vinnaren er namnet på kollektivtilbodet i Sogn og Fjordane, drifta av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kart med Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane markert

Dialogen er i gang

Forhandlingsutvala i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland møttest 27. mai for innleiande samtalar om å skipe ein ny vestlandsregion.

Bilete av Sigrun Espe og Annette Langedal Holme

425 000 til Skulen min

Kartleggings- og formidlingsprosjektet Skulen min går inn i sitt andre år med ferske prosjektmidlar frå Riksarkivet.

24. juni 2016 |  Les meir ›
Ungdomar sit på to rader i ein buss

Trygt heim i sommar

Det er endringar i «Trygt heim for ein 50-lapp»-rutene i sommar. Sjå kva ruter som køyrer her.

24. juni 2016 |  Les meir ›
Jente ved piano på scene.

Klare for UKM-festivalen

Fredag 24. juni reiser 21 ungdommar frå Sogn og Fjordane til UKM-festivalen i Trondheim.

23. juni 2016 |  Les meir ›