Biletesamlinga til Fylkesarkivet har blant andre fått omtale i Aftonbladet i Sverige. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fotoarkiv ein hit på nett

Over hundre år gamle turistbilete frå Vestlandet delast verda rundt. Fylkesarkivet sine digitaliserte foto spreiar seg «viralt».

Kart med Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane markert

Saman på Stortinget

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommunar stilte i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for å snakke om forventingar til ein ny og større region.

Samling innandørs, menneske som høyrer på presentasjon

Saman for fysisk aktivitet

Fylkeskommunen jobbar i dialogmøte med kommunane i fylket for å få fleire i fysisk aktivitet. Konkrete tiltak står i sentrum.

Ved Førde Torg er mange samla for å sjå konsert under førdefestivalen

Kunstnar- og etablerarstipend

Tre  kunstnarar frå fylket er tildelt stipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2016. Stipenda er fordelt på to arbeidsstipend på 30 000 kr kvar og eit etablerarstipend på 50 000 kr.

20. mai 2016 |  Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden, med grå himmel i bakgrunnen

Støtte til marin verdiskaping

Eit fiskeoppdrettsprosjekt frå NIVA fekk tilskot då midlar frå Marint Verdiskapingsfond vart delt ut i hovudutval for næring og kultur.

13. mai 2016 |  Les meir ›
Born i skogen

Firda vgs bryt nytt land

Firda vidaregåande skule har fått godkjenning til å starte opp med eit heilt nytt skulefag, kalla klima- og miljøfag, hausten 2016.

13. mai 2016 |  Les meir ›