Fotocollage med femten bilete som syner ulike sider ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane. Vi ser blant anna elevar som sveisar, dansar, skriv i ei bok, får hjelp av lærar og filmar.

Søk om skuleplass innan 1. mars!

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til vidaregåande skole og formidling til læreplass. Du søkjer om skule- og læreplass på vigo.no.

Foto av Vemund Eldegard som tek imot gründerprisen for ungdom 2017. Han held eit diplom, ein blomsterbukett og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Kven fortener gründerprisen for ungdom i 2019?

No kan du nominere kandidatar til gründerprisen for ungdom. Prisen på 50 000 kr skal stimulere unge menneske i Sogn og Fjordane til å etablere nye verksemder og skape nye arbeidsplassar i fylket.

Rune Haugsdal med fylkesordførarane Anne Gine Hestetun og Jenny Følling. Haugsdal smiler breidt med ein stor bukett blomar i hendene.

I gang med dialogmøte om det nye fylket

Tre av fem dialogmøte om det nye fylket er vel gjennomførte. Politikarane har møtt lokale politikarar og andre for å presentere Vestland og for å få innspel til vegen vidare. Dei to siste møta blir i Førde 26. mars og på Stord 29. april.

Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Politiske møte i veke 9

Det er møte i hovudutval for opplæring og fagopplæringsnemnda 27. februar. Begge møta skal vere på Flora vidaregåande skule.

21. februar 2019 |  Les meir ›
Foto av samferdsleminister Jon Georg Dale på scena under Nasjonal rassikringskonferanse i 2019. I framkant ser vi bakhovudet til enkelte i publikum.

Gjer endringar i Nasjonal transportplan

– Vi gjer no endringar i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Dette inneber politisk medverknad tidlegare i arbeidsprosessen og moglegheit til å spele inn prioriteringar knytt til rassikring, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Nasjonal rassikringskonferanse på Flesland 19. februar.

20. februar 2019 |  Les meir ›
Illustrasjon frå eit byggjefelt i Stryn med snødekt veg, fjell i bakgrunnen og barn og vaksne som går på vegen.

Utlysing av tilskot til tettstadutvikling og stadforming

Sogn og Fjordane fylkeskommune har sett av 2,7 mill. kroner i tilskot til tettstadutvikling og stadforming i 2019. Alle kommunane i fylket kan søkje innan fristen 16. september.

20. februar 2019 |  Les meir ›