Foto av seks born og ungdomar som spelarar ulike messinginstrument på ei scene. Dei er kledde i svart og kvitt, har notestativ framfor seg, og i taket heng det raude og blå runde lampar.

Bli med på UKM 2017

Det vert lokalmønstringar for UKM (Ung kultur møtest) i dei fleste kommunane i fylket frå slutten av januar til midten av mars.

Foto som syner to unge gutar på eit storkjøken. Dei er svartkledde og tilberedar mat. Foto: Charlotta Wasteson/www.flickr.com

Lærlingsamlingar 2017

Det vert regionvise lærlingsamlingar i slutten av januar og starten av februar.

Foto av Gulatingsveggen i Gulen i sollys.

Ny vestlandsregion

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020. Sogn og Fjordane fylkeskommune har forhandla med fleire nabofylke hausten 2016 og vinteren 2017.

Foto av eit sverd som vart funne i arkeologiske utgravingar i Øvstedalen i Sogndal i 2016. Sverdet er bøygd og knekt i tre delar.

Spennande arkeologiske funn

Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringar i Øvstedalen i Sogndal hausten 2016. Det resulterte i fleire nye, arkeologiske funn.

20. januar 2017 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet og planutvalet 25. januar

Fylkesutvalet og planutvalet har møte på Eid rådhus på Nordfjordeid onsdag 25. januar.

18. januar 2017 |  Les meir ›
Foto av fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling og fylkesvaraordførar i Hordaland Pål Kårbø som signerer intensjonsplanen for samanslåing av dei to fylka. Dei tok tek kvarandre i handa, og avtalen ligg på bordet framfor dei.

Samde om plan for samanslåing

Ein ny intensjonsplan ligg på bordet, om samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane. No er det opp til dei to fylkestinga å godkjenne planen.

17. januar 2017 |  Les meir ›