Foto av Vemund Eldegard som tek imot gründerprisen for ungdom 2017. Han held eit diplom, ein blomsterbukett og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Kven fortener gründerprisen for ungdom i 2019?

No kan du nominere kandidatar til gründerprisen for ungdom. Prisen på 50 000 kr skal stimulere unge menneske i Sogn og Fjordane til å etablere nye verksemder og skape nye arbeidsplassar i fylket.

Rune Haugsdal med fylkesordførarane Anne Gine Hestetun og Jenny Følling. Haugsdal smiler breidt med ein stor bukett blomar i hendene.

Klare for dialogmøte om det nye fylket

No skal politikarane møte innbyggarar, kommunar og aktørar i regionane for å få innspel til planstrategien for Vestland fylkeskommune. Det blir opne møte i Bergen 4. februar, Voss 6. februar, Gulen 7. februar, Førde 26. mars og på Stord 29. april.

bilde av blom, fjord og fjell i bakgrunnen

Sogn og Fjordane + Hordaland = Vestland

To vestlandsfylke blir til eitt frå 1.1.2020. Les meir om samanslåinga på vlfk.no.

To ungdomar står på taket på fylkeshuset i Bergen med utsikt mot byen og fjorden. Dei held eit stort våpenskjold med eit grått spørjeteikn på kvit bakgrunn.

Fylkesvåpen for Vestland skal vedtakast i juni

Politikarane skal få sjå nye alternativ til motiv før dei endeleg bestemmer seg om nytt fylkesvåpen. På møtet i fellesnemnda 14. februar la prosjektleiar Rune Haugsdal fram ein plan for den vidare prosessen.

14. februar 2019 |  Les meir ›
Foto av mange treklossar med symbol av eit menneska. Tre klossar blir sette oppå kvarandre, den siste på toppen har raudt menneskesymbol.

Desse vil bli HR-direktør i Vestland

Ti kvinner og ni menn i aldersspennet 40–59 år ønskjer seg stillinga som HR-dirktør i Vestland fylkeskommune. – Her er det mange godt kvalifiserte kandidatar med relevant og spennande bakgrunn, seier Ingrid Holm Svendsen, som er påtroppande fylkesdirektør for organisasjon og økonomi i nye Vestland fylkeskommune.

14. februar 2019 |  Les meir ›
Foto av ei kvinne og ein mann som står ved kjøkendisken og ser og peiker på skjermen på ein bærbar pc. Dei smiler.

Reduser straumrekninga med Energiportalen

Tenesta Energiportalen er no tilgjengeleg for alle innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Det betyr blant anna at du kan få gratis estimering av energibruken i huset ditt.

15. februar 2019 |  Les meir ›