Fire menn som står på ein grøn kunstgrasbane i solskinn. Fjell og hus i bakgrunnen. Dei fire er Trond Teigene, Svein Olav Myklebust, Frank Tore Tveit, Tore Dvergsdal.

No får fylket dei grønaste kunstgrasbanene i landet

Eit samarbeid mellom Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, fylkeskommunen og NFF Sogn og Fjordane sikrar at kunstgrasbanene i fylket får naudsynt utstyr til å redusere sitt miljøavtrykk.

To personar står på eit tak i Bergen sentrum og held eit stort fylkesvåpen. Motivet på våpenet er kystlina til dagens Hordaland og Sogn og Fjordane, som vann kåringa om nytt fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune.

Jorunn teikna folkefavoritten

6471 personar har stemt, og det var Jorunn Andreassen (53) sitt forslag med kysten til det nye fylket som blei best likt av dei 18 finalebidraga til nytt fylkesvåpen for Vestland.

medlemmane i hovudutval for opplæring står foran eit lerret som syner nettstaden til Høyanger vidaregåande skule og den nye meldeknappen mot mobbing der. hovudutvalsleiar KariAnne Torvanger peiker på knappen og smiler.

Fylkeskommunen med lågterskeltiltak mot mobbing

Det er nulltoleranse mot mobbing, vald og diskriminering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. No er det enklare enn nokon gong å seie i frå, gjennom meldeknappen.

murctre 6qz

Vinn el-sykkel på «bilfri dag» i Gloppen

Europeisk mobilitetsveke vert markert med ei rekkje arrangement i Gloppen kommune denne veka. Fylkeskommunen bidreg med ein el-sykkel som vert lodda ut under «Bilfri dag» på laurdag.

19. september 2018 |  Les meir ›
f 2aglj 7el 7

Politiske møte i veke 38 og 39

Fellesnemnda har møte fredag 21. september. Alle hovudutvala har møte tysdag 25. september, og fylkesutvalet har møte onsdag 26. september.

18. september 2018 |  Les meir ›
To personar tek kvarandre i handa over bordet

Kronikk: Kompetanseløft på offentlege anskaffingar

Det offentlege kjøper varer og tenester for ca 500 milliardar kroner kvart år. Berre i Sogn og Fjordane gjer det offentlege anskaffingar for nærare 1 milliard kroner kvart år, fordelt på kring 3000 leverandørar. Korleis kan fleire lokale bedrifter nå opp i anbodskonkurransar? Og korleis få innpass i denne marknaden? 

18. september 2018 |  Les meir ›