Lærlingmerket på Holen Installasjon

Vi søkjer lærebedrifter

I desse dagar er mange elevar ute for å skaffe seg læreplass. Bedrifter som ikkje har sikra seg lærling kan bli lærebedrift og ein del av merkeordninga frå Kunnskapsdepartementet.

bussar med bussprofilen til fylkeskommunen. Foto: Frode Romarheim

Søknad om skuleskyss

Bur du meir enn 6 km frå skulen skal du søkje om skuleskyss på Vigo innan 3. august.

Foto som syner to jenter i ein buss. Dei sit på kvar si side av midtgangen, ei er mørkhåra, og den andre er blond. Foto: A til Å Grafisk Design og Media

Nye rutetider i fylket

Det blir mindre endringar i rutetilbodet frå 19. juni. Når du skal finne rutetider, er det no også mogleg å søke på lokale haldeplassar. I år finn du ruteinformasjon for buss, båt og ferjer i Sogn og Fjordane først og fremst digitalt, på nettstaden Kringom.no. Her finn du rutesøk og reiseplanleggar for di reise i fylket, også på mobil og nettbrett.

Ladestasjonar til elbil finn du på fylkesatlas.no

Skal du på ferie med elbil?

Fylkesatlas har no eit nytt tema der du kan finne ladestasjonane til elbil i fylket. Kanskje kan dette vere med på å redusere rekkeviddebekymringen?

20. juli 2016 |  Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Forbyr kjøp av Fjord1

Konkurransetilsynet forbyr Torghatten sitt kjøp av eigarandelar i Fjord1. Årsaka er at kjøpet fører til ein vesentleg begrensning av konkurransen i markedet for drift av ferjesamband i Norge, skriv konkurransetilsynet i ei pressemelding i dag.

14. juli 2016 |  Les meir ›
Born i tannlegestolen. Foto Birthe Johanne F Finstad

Sommaropne tannklinikkar 2016

Nokre av dei offentlege tannklinikkane i fylket har stengt delar av sommaren 2016, her finn du ei oversikt over kva klinikkar som held ope.

13. juli 2016 |  Les meir ›