Fylkesordførar Jenny Følling blir intervjua i fylkestingssalen

Godkjente sal av aksjar i Fjord1 AS

Fylkestinget røysta einstemmig for å godkjenne sal av aksjane i Fjord1 AS til Havilafjord AS.  Avtalane inneber at fylkeskommunen i haust sel seg ned frå ein majoritetspost til ein eigardel på 33 prosent.

Illustrasjon av Sogn og Fjordane sin stand i grøne fargar og forskjellige stasjonar

Sentralt plassert på ONS

ONS er den viktigaste møteplassen for petroleumsverksemda i Noreg. Sogn og Fjordane har vore representert med ei regional utstilling sidan år 2004, og i år har vi ny, sentral plassering.

Kart med Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland markert

Regionreforma hausten 2016

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020, og Sogn og Fjordane fylkeskommune drøftar i haust samanslåing med to av vestlandsfylka. Første steg er ein intensjonsavtale.

Svart-kvitt bilete av fiskebåt i bølgar med snøkledde fjell i bakgrunnen

Informasjonsmøte om FoU

Du vil få informasjon om Skattefunn og den nye utlysinga til det regionale forskingsfondet i informasjonsmøte om FoU på Nordfjordeid og i Førde i september.

30. august 2016 |  Les meir ›
To jenter omlag 11 år gamle sit i lag i sofa på eit bibliotek og les i ei opa bok med barneteikningar, to lukka bøker på fanget

Biblioteka: Barn les meir

Det blir lånt ut fleire barnebøker i fylket, e-boklånet veks, og talet på arrangement i biblioteka aukar stadig. Dette syner folkebibliotekstatistikken 2015 for Sogn og Fjordane, gjennomgått av fylkesbiblioteket. 

29. august 2016 |  Les meir ›
Jenny Følling og Jan Geir Solheim

Nyopning av Kongevegen

Denne helga markerer vi nyopninga av den gamle ferdselsvegen mellom Sogn og Valdres, Kongevegen over Filefjell. Fylkeskommunen har hatt koordineringsansvar for verdiskapingsdelen av prosjektet som har restaurert Kongevegen. Fylkesordførar Jenny Følling skriv om dette på Kulturbloggen.

30. august 2016 |  Les meir ›