Illustrasjon som syner sokkelen på ei lyspære, der det veks grøne blader opp av. Skal illustrere enøk-tiltak.

Lyser ut to millionar til enøk-tiltak

Kommunane og organisasjonar i fylket kan no søkje fylkeskommunen om støtte til enøk-tiltak. Søknadsfristen er 19. mai.

Foto av Kongevegen over Filefjell, med den raude logoen til Europa Nostra oppe i høgre hjørne.

Europeisk kulturminnepris til Kongevegen

Kongevegen over Filefjell har fått EUs kulturminnepris/Europa Nostra-pris i kategorien Bevaring.

Foto av Gulatingsveggen i Gulen i sollys.

Ny vestlandsregion

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020. Sogn og Fjordane fylkeskommune har forhandla med fleire nabofylke hausten 2016 og vinteren 2017.

Oppdrettsanlegg på fjorden

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

Kommunar, næringsaktørar, lag- og næringsorganisasjonar og andre instansar kan i samarbeid med næringsaktørar søke marint verdiskapingsfond om støtte til utviklingsprosjekt.

24. april 2017 |  Les meir ›
Foto som syner ein lærar og tre elevar som står rundt eit apparat i ein verkstad. Læraren viser fram noko og forklarer, elevane følgjer med.

14 elevar til skule-NM i yrkesfag

Skule-NM i yrkesfag vert arrangert 26. og 27. april. 14 elevar frå Sogn og Fjordane er med og kjempar om heider og ære.

24. april 2017 |  Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 17

Onsdag 26. april er det møte i fylkestinget, fylkesutvalet, fylkesvalstyret, kontrollutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

20. april 2017 |  Les meir ›