Signering intensojnsplan

Intensjonsplan klar

Forhandlingsutvala i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er einige om ein intensjonsplan for ein ny Vestlandsregion. No er det opp til fylkestinga i dei tre fylka å godkjenne planen.

Tabell syner folketalsutvikling i Sogn og Fjordane 1. og 2. kvartal 2016

Folkeveksten held fram

I andre kvartal 2016 har folketalet i Sogn og Fjordane auka med 302 personar. Dette er den største kvartalsvise folkeveksten i fylket på mange år.

Fylkesordførar Jenny Følling blir intervjua i fylkestingssalen

Godkjente sal av aksjar i Fjord1 AS

Fylkestinget røysta einstemmig for å godkjenne sal av aksjane i Fjord1 AS til Havilafjord AS.  Avtalane inneber at fylkeskommunen i haust sel seg ned frå ein majoritetspost til ein eigardel på 33 prosent.

Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Intensjonsplan i fylkesutvalet

Fylkesutvalet tar 28. september stilling til om intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland skal leggast ut på høyring. Sakene til møta i fylkesutvalet og finansutvalet er no klare.

23. september 2016 |  Les meir ›
Skjelsand

Opptak av skjelsand

Den 27. september har hovedutvalet for næring og kultur møte på Kaupanger. Ei av sakene som vil bli handsama er opptak av skjelsand i Sogn og Fjordane.   

22. september 2016 |  Les meir ›
Invitasjon konferanse Sang samlar oss

Song for inkludering

I kva grad kan song vere ein integreringsarena? Bli inspirert og skaff deg ny kompetanse på konferansen «Sang for inkludering og integrering» i oktober.

20. september 2016 |  Les meir ›