Nyhende

Foto av ei stor bølgje med mykje kvitt skum.

Sjekk vinden der du er eller skal

24. januar 2018

I www.fylkesatlas.no kan du få ei grafisk framstilling av vindretning og vindstyrke dei neste 66 timane, time for time.

Les meir ›

Svak folketalsutvikling i tredje kvartal 2017

22. november 2017

Folketalet i Sogn og Fjordane auka med 29 personar i løpet av tredje kvartal 2017. Samanlikna med folketalsutviklinga i tilsvarande kvartal dei siste sju åra er dette talet lågt. Spesielt er kontrasten sterk til fjoråret då folketalet vaks med 437 personar i tredje kvartal. 

Les meir ›

Ungdomane trivst godt i fylket

27. juni 2017

Resultata frå vårens Ungdata-undersøking syner at ungdom i Sogn og Fjordane skårar litt betre enn landsgjennomsnittet på spørsmål om skule, nærmiljø og forholdet til foreldra.

Les meir ›