Nyhende

Bilete av kvinne på fjell med fjell og fjord i bakgrunnen

Fagdag om resultata frå ungdataundersøkinga

05. mars 2018

Korleis kan vi bruke resultata frå fjorårets ungdataundersøking til beste for ungdomen i fylket? Vi inviterer til fagdag på Skei 20. mars.

Les meir ›

Sjekk vinden der du er eller skal

24. januar 2018

I www.fylkesatlas.no kan du få ei grafisk framstilling av vindretning og vindstyrke dei neste 66 timane, time for time.

Les meir ›

Svak folketalsutvikling i tredje kvartal 2017

22. november 2017

Folketalet i Sogn og Fjordane auka med 29 personar i løpet av tredje kvartal 2017. Samanlikna med folketalsutviklinga i tilsvarande kvartal dei siste sju åra er dette talet lågt. Spesielt er kontrasten sterk til fjoråret då folketalet vaks med 437 personar i tredje kvartal. 

Les meir ›