Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:
Offentlig journal
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 15.08.2017 - Mottakar:
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
I - 15/8842-24 Rapport - Nedre Kvame
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Tormod Tokvam
I - 15/8842-25 Oppsumering
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Ragnar Kvamme Tokvam
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Fylkesutvalet
U - 17/3047-3 INU-FSF 2017
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: INU-FSF
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Morten Christiansen, Torstein Siegel, Lin Marie Holvik
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Avd. for kulturhistorie Universitetet i Bergen
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Stiftelsen Fritt Ord
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Magne Bergseth Sivilarkitekt Mnal
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Møre og Romsdal fylkeskommune
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Pia Petersen
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Kunst i offentlige rom
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: KODE Kunstmuseene i Bergen
I - 17/6410-1 Lærekontrakt
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Medlemmane i fylkesutvalet
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Midtvegen 615 AS
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/557-6 Kompetansebevis
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: PWC
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/4563-6 Kompetansebevis
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 15/8639-6 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Til brukar
U - 15/11872-9 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
U - 17/4506-7 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Veidekke Entreprenør AS
U - 17/5644-5 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
U - 17/4382-5 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/2397-6 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Til komnmunen
I - 17/6415-2 Oppmelding fagprøve
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
U - 17/3656-5 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/6297-1 Sluttattest
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Janne Dokken
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
U - 15/11401-10 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Vågsøy kommune
U - 17/4712-5 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/3778-4 BMO - ankevurdering
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar:
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/6260-12 Svar - Presentasjon FU
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Finden Svenn Egil
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Norges Motorsportforbund
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Norsk Turistutvikling AS
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Ungdomspolitisk utval, AUF i Sogn og Fjordane
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 15.08.2017 - Mottakar:
U - 15/11871-9 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 16/6386-7 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Kari Bjørnetun
U - 16/1460-10 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/6423-1 Søknad om permisjon
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Bremanger kommune
U - 15/12100-6 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Per Rune Vereide, Senterpartiet i Sogn og Fjordane
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/5903-4 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Pro-Opplæringskontoret For Prosess og Mekanisk Industri
U - 17/753-6 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Henny Staalnacke
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Helse- og Omsorgsdepartementet
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/4407-5 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/5953-3 Tilbod om opplæring
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/5149-3 Svar på tilbodet
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Erling Birger Virkesdal
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
U - 16/7400-9 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Bjørgvin bispedømeråd
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
U - 17/4711-6 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 15/10636-7 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Luster kommune
I - 17/6435-1 Signert lærekontrakt
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: Caverion Norge AS avd. Sogn og Fjordane
U - 16/2255-7 Tilbod om opplæring
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: Hovudutval for opplæring (HO)
U - 17/4080-5 Tilbod om opplæring
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 15/10534-7 Vitnemål
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/2246-5 Tilbod om opplæring
Dato: 15.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.08.2017 - Avsendar: *********************