Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi ikkje har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Hyllestad Folkebibliotek
Dato: 21.02.2018 - Mottakar:
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar:
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Deltakarane
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 21.02.2018 - Mottakar:
U - 16/9289-102 Vurdering
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Roald Martin Barmen
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Nordfjord Forsøksstasjon AS
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Orkesteret Fossegrimen
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/530-14 Biblioteksmedarbeidar
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/529-6 Pedagogisk leiar
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1210-3 Dokumentasjon
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Veteranskibslaget Stavenes
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Torvald Andersen
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Ann Lisbeth Heggheim
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Tobias Forsberg
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: AFS Norge Internasjonal utveksling
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Viljar Johan Brandsøy Hovden
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Nils Jakob Bakke Nydal
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Johan Peter Andersson
I - 16/3230-145 Svar på møteinvitasjon
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
U - 17/8411-6 Vitnemål
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Idar Stegane
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Trivselshagen IKS
I - 16/5824-5 Protokoll
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: NVE
I - 17/672-5 Protokoll
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Bkk Nett AS
I - 15/10537-18 Prøveprotokoll
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 17/9179-4 Prøveprotokoll
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar:
I - 18/83-4 Prøveprotokoll
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/682-3 Melding til fagprøve
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/985-3 Melding til fagprøve
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
I - 16/6423-3 Melding fagprøve
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 16/5965-3 Melding til fagprøve
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/4316-6 Melding til fagprøve
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: NVE
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Naustdal kommune
U - 16/6226-4 Kompetansebevis
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/152-3 Melding til fagprøve
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/1597-1 Dokumentasjon
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1598-1 Dokumentasjon
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/1601-1 Aurland kommune 1947-8
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Jon Fretheim
I - 18/1379-2 Dokumentasjon
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1604-1 Tannbehandling
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Sebastian Kjølaas
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Flora vgs v/ Viljar Ødelien
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Norsk Foreining For Bustad- og Byplanlegging Avdeling Sog...
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Arbeidstilsynet
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane turlag
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Jon Fretheim
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/1176-13 IKT lærlingar
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Matmerk
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Telemark og Vestfold fylkesbibliotek