Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Dokumenttype:
Offentlig journal
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Fjaler kommune
U - 16/7212-6 Svar - Tannbehandling
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 15.02.2017 - Mottakar:
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Fylkeshovudtillitsvalde
U - 16/8659-5 Vitnemål
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
U - 16/4923-11 Vitnemål
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Luster kommune
U - 16/2096-7 Vitnemål
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
U - 16/8388-5 Vitnemål
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
U - 16/8592-5 Vitnemål
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
U - 16/8961-5 Vitnemål
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
U - 16/8735-6 Vitnemål
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
U - 15/12967-7 Kompetansebevis
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/1898-1 Sluttattest
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Solund kommune
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Askvoll kommune
I - 17/1902-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Frode Kristian Grøttebø
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
X - 17/1907-1 Møtereferat 14.02.17
Dato: 15.02.2017 - Mottakar:
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/1909-2 Dokumentasjon
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Askvoll og Holmedal Idrettslag
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Strendene Grunneigarlag
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Stårheim Idrettslag
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Naustdal kommune
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
I - 16/8228-10 Akseptskjema
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Bremanger Quarry AS
I - 17/1911-1 Søknadsskjema
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/1915-1 Søknadsskjema
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/970-3 Søknad EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/1916-1 Søknad EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Det Kongelige Nærings- og fiskeridepartementet
I - 17/1918-1 Søknad EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/1919-1 Søknad EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/1920-1 Søknad - EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/1922-1 Søknad - EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/1923-1 Søknad - EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
U - 17/1924-1 Tinging, musikkarkivet
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: 'dimiter.stoianov@enivest.net'
I - 17/1925-1 Søknad - EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/1927-1 Søknad - EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Midtre Nordfjord Turlag
I - 17/1928-1 Søknad - EGF
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Nærøyfjorden Verdsarvpark
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Nordlandsforsking
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Nordlandsforsking
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
U - 16/2227-7 Endring av søknad
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Loen Reiselivslag SA
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Helse Vest Rhf
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
U - 16/6579-8 Endring av søknad
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Jostein Fondenes
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Stein Rune Jakobsen
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 16/3396-2 Fråsegn om teieplikt
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/1088-3 Sakkunnig uttale
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Bremanger kommune
I - 17/1111-2 Sakkunnig vurdering
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
U - 15/12663-12 Personal - sms
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
I - 15/12663-13 Personal - svar sms
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 16/8128-4 Møte 08.12.2016 OKFH
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 16/7979-6 Prøveprotokoll
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Arild Teigen
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Kompetanse Norge
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
I - 16/4875-4 Dokumentasjon
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: NVE
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: David Arneson Vagstad
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: postmottak@mattilsynet.no
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: *********************
I - 16/7344-181 Fangstskjema - kystsel
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Erlend Slinning
I - 16/7344-182 Fangstskjema - kystsel
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Odd-Arne Reed
I - 16/7344-183 Fangstskjema - kystsel
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Odd-Arne Reed
Dato: 15.02.2017 - Avsendar: Sweco Norge AS
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2017 - Mottakar: Høyanger kommune