Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:
Offentlig journal
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: A/STAB
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Vik kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Naustdal kommune
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Norsk Kraft AS
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Fjord Norge AS, Jo-Andreas Lunde Meisfjordskar
U - 17/7854-1 Oldedalen Skyss
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Briksdalsbre Fjellstove AS, Oldedalen Skyss
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Aksello AS
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Sogndal kommune
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Statens Vegvesen
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Sogndal kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: NKI AS
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Solund kommune
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Sabrina Ovesen
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Gaular kommune
I - 17/8023-1 Samlebrev
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Kamilla Rivedal Ungdomspolitisk utval
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
I - 15/12832-22 Spørsmål om status
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Eid kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Naustdal kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Stryn vidaregåande skule
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/5745-25 Fangstskjema kystsel
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Ronny Svellingen
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Fondsforvaltning AS
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Opplæringskontoret For Elektrofag Sogn og Fjordane
I - 17/7920-11 Skuletilbodet 2018-19
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Opplæringskontoret for offentleg sektor
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/8038-2 Tinging, musikkarkivet
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Unni Løvlid
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Sogn og Fjordane Turlag
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Stiftinga Vestlandsforsking
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Gloppen kommune, Leikanger kommune, Førde kommune, Lærdal kommune
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Medlemmane i fylkestinget
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Høyskolen Kristiania Nettstudier
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Det kongelege hoff
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Bremanger kommune
Dato: 10.10.2017 - Mottakar:
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Kristian Solvang
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: John-Martin Vederhus
X - 17/8048-1 Permisjon
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Jo Risløv
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: Heidi Eiken
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Roy Ove Svarstad
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: Norsk Kraft AS
I - 17/2117-3 Ny lærebedrift
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 10.10.2017 - Mottakar: A-stab v/Ingvill Osland