Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Findriv
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Deloitte
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Deloitte
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Deloitte as
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
N - 16/6457-7 Sluttmelding
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: 'Sogn og Fjordane Turlag'
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Deloitte AS
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Stiftinga Musea I Sogn og Fjordane
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Deloitte AS
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/4327-8 Søknad Vigo
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
X - 17/5002-17 Sluttmelding VO
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
X - 18/1115-3 Svar - Elev i VO
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: DNB, Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, SB1Markets, KB
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Deloitte AS
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Flora Kommune
Dato: 12.11.2018 - Mottakar:
Dato: 12.11.2018 - Mottakar:
Dato: 12.11.2018 - Mottakar:
Dato: 12.11.2018 - Mottakar:
Dato: 12.11.2018 - Mottakar:
U - 16/6495-8 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/9724-6 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Flora Kommune
U - 18/7731-6 Vedtak om innsyn
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Asko Norge AS
X - 18/727-20 Møteinnkalling
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Aud Marit Skarrebo Holmen
N - 18/1503-11 Svar kartleggingssamtale
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Landbruks- og Matdepartementet
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Deloitte AS
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Flora Kommune
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Jølster Kommune
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Hovudutval for opplæring
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Deloitte AS
I - 18/9049-1 Praksiskandidat
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Folkehelseinstituttet
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Gaular kommune
Dato: 12.11.2018 - Mottakar:
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Framtidsfylket AS
X - 18/8175-4 Tilbod
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
X - 18/8175-5 Tilbod
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
X - 18/8175-6 Tilbod
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
X - 18/8175-7 Tilbod
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Handel og Kontor I Norge Region Vest
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: David Christian Zadig, Thor-Aage Lillestøl
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Riksantikvaren
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Medlemmane i fylkestinget og fylkesutvalet
U - 17/8669-9 Kompetansebevis
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
I - 16/665-23 Ny lærebedrift
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Opplæringskontoret For Fiskeri- og Havbruksfag
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Arkivverket
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
U - 17/8648-5 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Hordaland
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
U - 16/5088-6 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
U - 15/10824-6 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/2451-29 Mellombels rekneskap
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Mårenbiennalen
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Vik Kommune
N - 15/13225-9 Svar kartleggingssamtale
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Statens Vegvesen
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Vågsøy Kommune
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Mats-Jonny Tisthamar
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: PwC
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Statnett v. Lars Storset
U - 16/8505-5 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/8965-2 Dokumentasjon
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Ivar Orvedal
U - 16/6478-5 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Veteranskipet Stavenes, Stiftinga Svanhild, MS Nybakks venner, MS Haugefisk, AL Atløy, Hardingen sr.
U - 17/7653-7 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
U - 16/6766-9 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Jorunn Sundal
U - 16/7222-5 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Christoffer Knagenhjelm
U - 18/2336-6 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Riksantikvaren
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Flora Historielag
U - 16/6477-5 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
U - 16/5091-6 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/9655-5 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Roy Solheim Husevåg
X - 17/8168-8 Teieplikt
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Espen Aldeholm Rysjedal
U - 17/9659-5 Vitnemål
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
X - 17/8168-9 Teieplikt
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Gulen kommune
U - 18/8683-2 Melding til fagprøve-
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Malin Eikeland
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Fres Festival
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Ivar Orvedal
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Fredrik Wold Kolnes
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/3310-5 CV
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Asko Norge AS
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Fylkesrådet for eldre
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Terje Elias Holme
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 12.11.2018 - Mottakar: Fylkesutvalet
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 12.11.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane Revisjon IKS