Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Dokumenttype:
Offentlig journal
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Rolf Jerving
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Henny Staalnacke
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Stiftinga Ormelid gard
U - 17/436-1 Vitnemål
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Barthold Vonen
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Naustdal Sogelag
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Solund kommune
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Enivest AS
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar:
I - 17/338-4 Prislister 01.02.2017
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
I - 16/4495-45 Søknad om privatskyss
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Norconsult AS
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Fiskeridirektoratet
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Universitetet I Bergen
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Arvid Olaf Hauge
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: As Hotel Alexandra
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
I - 15/8140-163 Fangstskjema kystsel 2016
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Arne Hage
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Cisv Sogn og Fjordane
I - 16/9821-3 Dokumentasjon
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Nordfjord Jordskifterett
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Opplev Leikanger
I - 17/481-1 Samtykkeerklæring
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
N - 17/475-4 Politiattest
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Yrke
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Paula Næss Skår
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Finanstilsynet
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: Norconsult AS
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: André Mundal Haukås
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Kjell Aage Udberg, Sivilarkitekt Mnal
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Sogn og Fjordane Energi AS
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Norges Jeger- og Fiskerforbund - Sogn og Fjordane
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Norges Jeger- og Fiskerforbund - Sogn og Fjordane
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Avsendar: Rambøll Norge AS
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 19.01.2017 - Mottakar: