Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Dokumenttype:
Offentlig journal
I - 15/12412-5 Tenesteattest
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Flora Turlag
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: Ivest Consult AS
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Hornindal kommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Nærøyfjorden verdarvpark
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Hba Arkitekter AS
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Gulen kommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Bremanger kommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/2228-2 Dokumentasjon
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar:
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Bremanger kommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Høyanger kommune
I - 17/3033-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Tor-Einar Holvik Skinlo
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Ruth Nesse
I - 16/8104-4 Avtale om bindingstid
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/3085-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Tage Rickard Sundell
I - 17/3086-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Hans Ole Hoddevik
I - 17/3087-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Lars Magne Hunshamar
I - 17/3088-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Frode Hovland
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/19-18 Testing av MSH
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Mattilsynet
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Jølster kommune
I - 17/3139-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Dag Ove Batalden Nesberg
I - 17/3140-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Audhild Botnen Schaathun
I - 17/3141-1 Tenestetelefonavtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Nils Flugeim
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Rådgivende Biologer AS
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/891-3 Stadfesting
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
I - 16/7195-5 Prøveprotokoll
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb)
I - 16/8599-4 Prøveprotokoll
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Siri Sunde
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/3157-1 Vedleggsskjema §6-38
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
I - 15/8179-19 Fv. 60 Ugla - Skarstein
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Kontaktutvalet For Olden og Oldedalen
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: Førde tannklinikk
I - 16/3064-7 Vidare avtale
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: I/S Fjordvegen Rute 13
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Fri Flyt AS
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Kjell Tvinnereim
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Jølster kommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
I - 17/3179-1 Søknad om utvida rett
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Leikanger kommune
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Matrix Insurance AS
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Sogn og Fjordane Venstre
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
U - 17/19-19 Svar - Testing av MSH
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: Luster kommune
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: Nils J. Knagenhjelm
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2017 - Avsendar: Vestnorsk Filmsenter AS
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: Statens Vegvesen
Dato: 14.03.2017 - Mottakar: *********************