Nyhende

Oppdrettsanlegg på fjorden

Miljøseminar for akvakultur

20. desember 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterar til miljøseminar i Florø. Seminaret blir arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge.

Les meir ›

Gründerprisen til REMB

06. desember 2016

Gründerprisen for ungdom 2016 går til REMB Technologies og produktet dei har for dokking av skip. Bedrifta held til i Florø og er starta av gründerane Erlend Bjerck og Robin Madsen i 2014. Gründerane har lang erfaring ifrå verftsindustrien, og god industriell kompetanse er viktig for dette prosjektet.

Les meir ›

Marine grunnkart tek form

04. desember 2016

Marine Grunnkart er no halvvegs i prosjektperioden. Prosjektet går ut på å lage detaljerte temakart  over havbotnen i dei 4 nordlegaste kommunane i fylket. Kartlegging av sjø og sjøbotn er naudsynt i arbeidet med berekraftig kystsoneplanlegging, forvaltning og verdiskaping.

Les meir ›