Nyhende

Foto frå kaien i Hyen, med deltakarane på eit møte oppstilte med fjell og blå himmel i bakgrunnen. Det er fire menn og to kvinner.

EKOHYD-prosjektet er i gang

04. juli 2017

Det var oppstartsmøte for prosjektet EKOHYD i Hyen 29. juni. Målet er å greie ut effektiv implementering av hydrogen og andre lågutsleppsløysingar i hurtigbåttrafikk.

Les meir ›

Kraft i Vest

03. juli 2017

Aktuelle tema innan energifeltet vert diskutert når kraftinteresserte samlast på Sandane i september.

Les meir ›

Kompetansemeklar på oppdrettsseminar

26. juni 2017

Nyslått kompetansemeklar Paul Jacob Helgesen representerte VRI4-prosjektet på fagseminaret om fiskeoppdrett i samband med Himmel og Hav-helga i Florø 15.–18. juni.

Les meir ›