Nyhende

fun 8qt 62z 6

No kan du søke midlar til rekruttering og kompetanseheving i sjømatnæringa

09. juli 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar frå MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond), med søknadsfrist 20. august 2018. 

Les meir ›

Fleire nyetableringar i Sogn og Fjordane

26. juni 2018

I 2017 hadde fylket 3,7 nyetableringar per 1000 innbyggarar. Nivået er det høgaste nokon gong.

Les meir ›

Lærdal er nytt utvalt kulturlandskap i jordbruket!

22. juni 2018

Statsrådane Ola Elvestuen og Jon Georg Dale presenterte i dag Midtre Lærdal som eitt av ni nye område som blir med på den eksklusive lista Utvalde kulturlandskap i jordbruket.

Les meir ›