Bølgjer på uroleg sjø som slår inn mot land. Foto: Rolf Sørensen

Foto: Rolf Sørensen

Klima og miljø

I Regional planstrategi 2016-2020 er klimaendringar løfta fram som ein av fem hovudutfordringar for fylket vårt framover.

Fylkeskommunen arbeider i mange sektorar og innan fleire fagområde. Miljø og klima påverkar i større eller mindre grad alle desse.

Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne nasjonal og lokal politikk innanfor klima og miljø. Dette inneber mellom anna å omsetje nasjonale klimamål til regionalt og lokalt nivå gjennom regional planlegging.

Regional plan for klimaomstilling 2018-2021 ligg ute på høyring no og fram til søndag den 29. april 2018.

Fylkesdelplan for klima og miljø frå 2009 er gjeldande fram til vedtak av ny plan i juni 2018.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette