Bølgjer på uroleg sjø som slår inn mot land. Foto: Rolf Sørensen

Foto: Rolf Sørensen

Klima og miljø

I Regional planstrategi 2016-2020 er klimaendringar løfta fram som ein av fem hovudutfordringar for fylket vårt framover.

Fylkeskommunen arbeider i mange sektorar og innan fleire fagområde. Miljø og klima påverkar i større eller mindre grad alle desse.

Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne nasjonal og lokal politikk innanfor klima og miljø. Dette inneber mellom anna å omsetje nasjonale klimamål til regionalt og lokalt nivå gjennom regional planlegging.

Fylkesdelplan for klima og miljø frå 2009 er gjeødande fram til vedtak av ny regional plan for klimaomstilling.

Arbeidet med utarbeiding av ein regional plan for klimaomstilling er sett i gang, og venta klar til godkjenning i juni 2018.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette