www.sfj.no

Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
Onsdag 29. aug.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 29. aug.
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Onsdag 29. aug.
10:00 Møte i hovudutvalet for opplæring Politikk
Onsdag 29. aug.
16:30 - 20:30 Kurs i marknadsføring med sosiale medium - Sogndal Næringsutvikling
Torsdag 30. aug.
16:30 - 20:30 Kurs i korleis starte nettbutikk - Sogndal Næringsutvikling
Fredag 31. aug.
31.8, 01.9, 02.9 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Torsdag 6. sep.
Møteplass kultur, musikk og fritid Kultur
Torsdag 6. sep.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Torsdag 6. sep.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Torsdag 6. sep.
06.9 - 29.9 17:00 - 12:00 Grunnleggande etablerarkurs - Nordfjordeid Næringsutvikling
Tirsdag 11. sep.
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
Tirsdag 11. sep.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 19. sep.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 19. sep.
10:00 Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
Torsdag 20. sep.
20.9, 21.9 Felles barn felles ansvar 2018 Kultur
Fredag 21. sep.
Møte i fellesnemnda Politikk
Fredag 21. sep.
Søknadsfrist marint verdiskapingsfond Næringsutvikling
Tirsdag 25. sep.
09:00 Møte i hovudutvalet for næring og kultur Politikk
Tirsdag 25. sep.
10:00 Møte i hovudutvalet for opplæring Politikk
Tirsdag 25. sep.
10:00 Møte i hovudutvalet for samferdsle Politikk
Tirsdag 25. sep.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 25. sep.
10:00 Møte i trafikktryggingsutvalet Politikk
Onsdag 26. sep.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Onsdag 26. sep.
09:00 Møte i finansutvalet Politikk
Tirsdag 2. okt.
10:00 - 15:30 Nettverkssamling "Helseoversikt i kommunale planar" Folkehelse
Torsdag 18. okt.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Torsdag 18. okt.
09:00 - 15:00 Kurs for faglege leiarar og instruktørar Opplæring
Torsdag 18. okt.
10:00 Møte i finansutvalet Politikk
Torsdag 18. okt.
16:30 - 20:30 Kurs i økonomi og rekneskap - Nordfjordeid Næringsutvikling
Fredag 19. okt.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Tirsdag 23. okt.
10:00 Møte i hovudutvalet for næring og kultur Politikk
Onsdag 24. okt.
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
Onsdag 24. okt.
10:00 Møte i hovudutvalet for opplæring Politikk
Onsdag 24. okt.
16:30 - 20:30 Kurs i korleis starte nettbutikk - Førde Næringsutvikling
Torsdag 25. okt.
10:00 Møte i hovudutvalet for samferdsle Politikk
Torsdag 25. okt.
16:30 - 20:30 Kurs i korleis starte nettbutikk - Nordfjordeid Næringsutvikling
Fredag 26. okt.
26.10, 27.10, 28.10 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Tirsdag 30. okt.
Møte i fellesnemnda Politikk
Onsdag 31. okt.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Torsdag 1. nov.
01.11 - 24.11 17:00 - 12:00 Grunnleggande etablerarkurs - Sogndal Næringsutvikling
Fredag 2. nov.
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Fredag 2. nov.
10:00 Møte i finansutvalet Politikk
Tirsdag 6. nov.
06.11, 07.11 Plansamling 2018 Møtekalender - PSA
Tirsdag 13. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 14. nov.
10:00 Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
Torsdag 15. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Lørdag 17. nov.
17.11, 18.11 13:00 - 13:00 Nettverkssamling for ungdomsråd Politikk
Tirsdag 20. nov.
09:00 Møte i hovudutvalet for næring og kultur Politikk
Tirsdag 20. nov.
10:00 Møte i hovudutvalet for opplæring Politikk
Tirsdag 20. nov.
10:00 Møte i hovudutvalet for samferdsle Politikk
Tirsdag 20. nov.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Onsdag 21. nov.
09:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Onsdag 21. nov.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Torsdag 29. nov.
16:30 - 20:30 Kurs i økonomi og rekneskap - Sogndal Næringsutvikling
Mandag 3. des.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Tirsdag 4. des.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Fredag 7. des.
Møte i fellesnemnda Politikk
Fredag 7. des.
07.12, 08.12, 09.12 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Onsdag 12. des.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut