Berte og Hansine på Bulandet i Askvoll. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Helseovervaking

Trass i gjennomgåande god helsetilstand i fylket, går utviklinga i negativ lei på nokre område.

Det er også lokale skilnadar som gjeld helsetilstanden. Det er ei sentral oppgåve å finne årsakene til denne utviklinga. Fylkeskommunen har ansvar for å støtte kommunane i arbeidet med å kartlegge og analysere helsetilstanden.

Oversikt over helsetilstanden skal nyttast som innspel til regionale planstrategiar.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette