Fag-, sveine- og kompetanseprøve

Fag- og sveineprøve

Fagprøve er omgrepet ein nyttar for prøven som gjer deg til fagarbeidar innan industri- og serviceretta fag. Sveineprøve er omgrepet ein nyttar for prøven som gjer deg til fagarbeidar innan handverksrelaterte fag.

Fagbrev og sveinebrev er dokumentasjon på fullført og bestått utdanning.

Før du får gå opp til fag-/sveineprøve må du ha bestått i alle fag (det finst nokre få unntak). Ein går vanlegvis opp til fag-/sveineprøve mot slutten av læretida.

Du kan lese meir om fag- og sveineprøven her.

Kompetanseprøve

Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstida gå opp til ei kompetanseprøve som skal vise det nivået opplæringa har ført fram til. Ei kompetanseprøve dokumenterer grunnkompetanse, og er ei prøve på eit lågare nivå enn fag-/sveineprøva.

Du kan lese meir om kompetanseprøven her.

 

Vurderingskriteria
Akvakulturfaget
Ambulansefaget
Anleggsmaskinmekanikarfaget
Automatiseringsfaget
Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Betongfaget
Bilfaget, lette køyretøy
CNC-maskineringsfaget
Elektrikarfaget
Energioperatørfaget
Frisør
Helsearbeidarfaget
IKT-servicefaget
Industriell matproduksjon
Industrirøyrleggarfaget
Kjemiprosessfaget
Kokkfaget
Kontor- og administrasjonsfaget
Landbruksmaskinmekanikarfaget
Logistikkfaget
Matrosfaget
Platearbeidarfaget
Produksjonsteknikkfaget
Reinhaldsoperatørfaget
Reservedelsfaget
Salsfaget
Sveisefaget
Yrkessjåførfaget

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Nils Friis Fardal
Rådgjevar
nils.friis.fardal@sfj.no
415 30 939

Torunn Risøy
Konsulent
torunn.risoy@sfj.no
476 41 639

Elisabeth Ask
Førstekonsulent
elisabeth.ask@sfj.no
415 30 991

Dagfinn Henjum Sværen
Rådgjevar
dagfinn.henjum.sveren@sfj.no
976 37 863

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00