foto av Eid vidaregåande skule og Opera Nordfjord, vi ser framsida av bygget og inngang til Operaen. Grå bygning med iaugefallande raudt inngangsparti. sommar, blå himmel. foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Eid vidaregåande skule og Opera Nordfjord. foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Eigedom

Kontaktinformasjon til våre driftsleiarar:

Bygg i Nordfjord

Henrik Aabrekk, driftsleiar  
908 23 933

 • Måløy vgs
 • Eid vgs
 • Stryn vgs
 • Firda VGS

Bygg i Sunnfjord

Jan Ove Gjermundstad, driftsleiar
415 30 900

 • Mo & Øyrane vgs
 • Hafstad vgs
 • Flora vgs
 • Dale vgs
 • Høyanger vgs
 • Storehagen Atrium
 • Sogn og fjordane kunstmuseum

Bygg i Sogn

Kåre Stokkenes, driftsleiar
957 83 165

 • Årdal vgs
 • Sogndal vgs almenfag
 • Sogndal vgs yrkesfag
 • Sogndal vgs idrettshall
 • Sogn Jord og hagebrukskule
 • Fylkeshuset

Driftseiningane føl også opp fylkeskommunale bustader og til ein viss grad tannklinikkar i driftsområdet.

Driftsleiarane rapporterer direkte til bygge- og eigedomssjefen.

Bygge- og eigedomstenesta sitt arbeid byggjer på måla om at grunneigedomane og bygningane alltid skal vera tilpassa det behovet som brukarane av eigedomane har, og at verdien av eigedomsmassen skal oppretthaldast.

Noko for deg?

Vi ynskjer å kome i kontakt med teknikarar, ingeniørar eller andre som har eit ynskje om å arbeide langsiktig med dyktige kollegaer og ein stor bygningsmasse. Ikkje nøl med å ta kontakt om du vil vite meir om moglegheitene vi har i dag.

Har du varer eller tenester å tilby ta kontakt med bygge- og eigedomstenesta.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Jan Tore Rosenlund
Bygge- og eigedomssjef
jan.tore.rosenlund@sfj.no
916 74 735

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven