Nyhende
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møtebøkene er klare
Møtebøkene frå fylkesutvalet, fylkesutvalet som klagenemnd og finansutvalet 25. februar er no ute.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Fylkesutvalet krev Sogn og Fjordane som eige politidistrikt
Fylkesutvalet vedtok 25. februar ei fråsegn om at Sogn og Fjordane politidistrikt skal haldast oppe som eige sjølvstendig politidistrikt.
Les meir
Fylkeshuset
Stabilt og lågt fråvær i fylkeskommunen
Hovudsamarbeidsutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune sa seg veldig nøgd med fire prosent gjennomsnittleg sjukefråvær i 2014. Dette er då lågaste fråværstalet vi har registrert dei siste fem åra.
Les meir
Stårheim Ferjekai - Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune
Framleis stengt
Fv. 331 mellom Ornes og Skjolden er framleis stengt. Her finn du ekstra ferjeruter for laurdag og søndag.
Les meir
bolgja blaa naering 1 250px bølgja blå næring
Fylkeskommunal støtte til omstilling i Askvoll, Hyllestad og Lærdal
Hovudutval for plan og næring har no løyvd midlar til Askvoll, Hyllestad og Lærdal, omstillingskommunane i fylket. Kommunane får til saman 8,2 mill. kr i omstillingsstøtte frå fylkeskommunen i 2015.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Positivt rekneskapsresultat for fylkeskommunen
Fylkesrådmannen har lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2014. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev fylkeskommunen eit overskot på 42,2 mill. kr. Dette resultatet ligg på nivå med resultata dei siste 4 åra. 2014-resultatet må sjåast i samanheng med at det nye inntektssystemet tek til å verke først frå 2015.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Sakene er klare
Sakene til finansutvalet, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd den 25. februar, er lagt ut og kan lesast her.
Les meir
Kaja Lid, Dissimilis
Korleis lukkast med kultur for alle?
Er vi i Sogn og Fjordane flinke nok til å ivareta utviklingshemma sine rettar i eit aktivt kulturliv? Kan vi bli betre? Norsk Forbund for Utviklingshemma (NFU) Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til konferanse i Førde 20. Mars.
Les meir
Kulturstrategi_illustrasjon. Foto David Zadig.
Satsar på frivillig sektor, kulturarv og profesjonell kultur
Kulturstrategi for Sogn og Fjordane fylkeskommune er no vedteken, saman med eit handlingsprogram for 2015. Kulturstrategien gir retning til og prioriteringar for fylkeskommunen sitt kulturabeid dei næraste åra. Visjonen er: Kulturaktivitet og kulturoppleving gir oss eit rikare liv og bygger identiteten vår!
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møte med stortingsbenken
Årets første kontaktmøte mellom Stortingsbenken. fylkesutvalet, Fylkesmannen, KS, Høgskulen, NHO, I N og LO vart halde 16 februar. Hovudtema var kva som skjer med offentleg sektor i Sogn og Fjordane.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
Nærøyfjorden i båt. Foto: Rolf M. Sørensen
Ekspressbåten til Lavik
Ny ekspressbåtkai i Lavik er venta å verte teken i bruk i løpet av mars. Før den nye i kaia er open, er det framleis mogleg å få buss- eller drosjetransport frå Lavik til Rysjedalsvika. Sjå rutetidene her.
Les meir
Møtekalender 2015 – Sogn og Fjordane fylkeskommune
(27.02.2015)

Møtebøkene er klare
(27.02.2015)

Statleg tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag
(27.02.2015)

Fylkesutvalet krev Sogn og Fjordane som eige politidistrikt
(27.02.2015)

Tele- og videokonferanse
(27.02.2015)

Kulturstrategi 2015 - 2018
(26.02.2015)

Plan, strategi og politikk
(26.02.2015)

Fagopplæring i bedrift
(26.02.2015)

Informasjon om opplæring i bedrift
(26.02.2015)

Stryn kommune
(25.02.2015)

  Oppdatert 02/27/2015