Nyhende
Ungdomsbedrifter i fylket 2014
Møtte ungdomsbedriftene i fylket
Tysdag møtte fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, 32 ungdommar på Skei Hotel.
Les meir
bolgja blaa kultur 250px bølgja blå
Fylket har bestemt seg
Vegar Sårheim frå Breim er valt ut som Sogn og Fjordane sin kandidat til Frivilligprisen 2014.
Les meir
Nedbergo ostebu
Tilskot til ostebu og fjøs på Nedbergo i Aurland
Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs verdifullt.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Sakene til hovudutval for samferdsle, plan og næring og kultur er klare
Hovudutval for samferdsle og hovudutval for kultur har møte den 29.10.2014, medan hovudutval for plan og næring har møte den 27.10.2014.
Les meir
NFD ut i landet
Tok imot departementet
Representantar frå Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var i dag i Florø, som deltakarar i prosjektet «NFD ut i landet».
Les meir
Thomas Bickman IKKJE BRUK
Tiltaksforum 2014
Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til nettverkssamling for næringsmedarbeidarane tysdag 11. og onsdag 12. november 2014, på Alexandra Hotel i Loen.
Les meir
Fylkestinget oktober 2014
Fylkeskommunen si eigarmelding 2014
Ei eigarmelding om fylkeskommen sin eigarskap i selskap vert lagt fram for fylkestinget kvart år.Årets eigarmelding vart handsama av fylkestinget 14. oktober, og omtalar m.a. eigarpolitikken og kvart selskap fylkeskommunen har eigarskap i.
Les meir
Åshild Kjelsnes og Tore Eriksen på fylkestinget‚ oktober 2014
Sjå fylkestinget på web-tv
Her kan du sjå fylkestinget 14. oktober i opptak.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møte i kontrollutvalet 21. oktober
Det skal vere møte i kontrollutvalet tysdag 21. oktober 2014. Sakene som skal handsamast kan du lese her.
Les meir
UKM samling
Lufta idear og henta inspirasjon
16. oktober var kommunekontaktane og fylkeskontakten for Ungdommens kulturmønstring (UKM) samla i Førde til det årlege nettverksmøtet.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Ønskjer innspel til fylkeskommunen sin budsjettprosess – inviterer til «politikardag» 4. november
Interessegrupper og aktørar utanom fylkeskommunen vert invitert til å kome med sine innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune sin budsjettprosess på «politikardag» 4. november 2014. Alle medlemmene i fylkestinget er invitert til å vere til stades.
Les meir
Møtte ungdomsbedriftene i fylket
(23.10.2014)

Gjennomføring i vidaregåande opplæring
(23.10.2014)

Dialogmøte
(23.10.2014)

Ungdommens kulturmønstring
(23.10.2014)

Fylket har bestemt seg
(23.10.2014)

Tilskot til ostebu og fjøs på Nedbergo i Aurland
(23.10.2014)

Sakene til hovudutval for samferdsle, plan og næring og kultur er klare
(23.10.2014)

Møtekalender 2014 – Sogn og Fjordane fylkeskommune
(22.10.2014)

Kultur
(22.10.2014)

Tok imot departementet
(22.10.2014)

  Oppdatert 10/23/2014