Nyhende
Statens vegvesen med løyvemynde frå 1. januar 2015
Frå og med 1.1.2015 vert løyvemynde for dei ikkje-behovsprøvde løyva overført frå fylkeskommunen til Statens vegvesen.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Fylkestinget sitt vedtekne budsjett for 2015 og økonomiplan 2016 (17-18)
Her kan du laste ned budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2016 (17-18), som fylkestinget vedtok i desember.
Les meir
illustrasjon skule ny giv utdanning
Sogn og Fjordane i skuletoppen
Siste publiserte tal frå Utdanningsdirektoratet viser at Sogn og Fjordane er gode på gjennomføring og viser ei positiv utvikling på gjennomføringa på yrkesfag.
Les meir
Videonor
Tiltaksforum 2014
Næringssamarbeid for vidare utvikling og vekst var tema på årets tiltaksforum som vart halde 11. og 12. oktober i Loen. Næringsarbeidarane i kommunane var samla til to dagar med fagleg påfyll, nettverksbygging og kompetanseoverføring.
Les meir
Klavelandet
Miljøseminar for akvakultur 2015
Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og FHL glede av å invitere til miljøseminar i Florø 10.-11. februar. Seminaret legg vekt på miljøspørsmål knytt til setjefisk og matfiskanlegg.
Les meir
Faksimile - universell utforming av turvegar
Kartlegging av sentrumsnære turvegar
Fylkeskommunen har fått 150.000 kroner frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til vidareføring av arbeidet som starta i 2013, med kartlegging av turvegar i eller nær sentrum som er, eller kan bli, universelt utforma.
Les meir
Sjumilsstegkonferansen
Sjumilsstegkonferansen 2015
Fylkesmannen og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer den 10. og 11. mars til Sjumilsstegkonferansen 2015 på Alexandra Hotel i Loen.
Les meir
Sogndal vidaregåande skule
Søking til vidaregåande opplæring
Det er mogeleg å søkje vidaregåande opplæring til skuleåret 2015-2016 gjennom www.vigo.no frå veke 2. I år er det laga ei søkjarhandbok som inneheld nødvendig informasjon om søking og inntak til vidaregåande opplæring i skule og i bedrift.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møtekalendaren for 2015 er klar
Møtekalendaren er no oppdatert og klar.
Les meir
bolgja blaa naering 1 250px bølgja blå næring
25 millionar tildelt vestnorsk forsking
Etter vurdering av eit rekordsterkt søknadsfelt, gir Regionalt forskingsfond Vestlandet 25 millionar til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Sognefrukt SA i Leikanger, Aurland kommune, Vestnorsk fjordlandskap v/Nærøyfjorden Verdsarvpark og Seaweed AS på Værlandet er blant vinnarane som får millionstøtte.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
Illustrasjon heim for ein 50lapp. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Trygt heim for ein 50-lapp
«Trygt heim for ein 50-lapp» blir køyrt frå fleire tettstadar natt til 27. desember (3. juledag) 2014, og også natt til søndag den 4. januar 2015. Her kan du sjå rutene på dei forskjellige tettstadene.
Les meir
Vaksenopplæring
(19.12.2014)

Søknad til vidaregåande opplæring skuleåret 2015-2016
(19.12.2014)

Søking til vidaregåande opplæring
(19.12.2014)

Ny GIV 2010–2013
(19.12.2014)

Trygt heim for ein 50-lapp
(19.12.2014)

Miljøseminar for akvakultur 2015
(19.12.2014)

Gjennomføring i vidaregåande opplæring
(19.12.2014)

Statens vegvesen med løyvemynde frå 1. januar 2015
(18.12.2014)

Løyvemynde overført frå fylkeskommunen til Statens vegvesen.
(18.12.2014)

Program for auka gjennomføring i vidaregåande opplæring
(18.12.2014)

  Oppdatert 12/19/2014