Nyhende
Cruise båt fjord illustrasjon_ Foto_ Flickr eGuide Travel
Cruisenæringa og lokal verdiskaping
Å vere «mot cruise» er om lag som å vere mot internett. Båtane har vore her i meir inn 100 år, dei blir fleire og større. Dei siste dagane har det vore markeringar i Flåm som har retta merksemda mot uheldige verknader av cruise som opplevingsform. Fylkeskommunane har teke initiativ til ein felles strategi for Vestlandet. Vi må ha ei felles tilnærming for å sikre auka lokal verdiskaping og redusere eventuelle skadeverknader, seier fylkesdirektør for næring Jan Heggheim.
Les meir
Naturarv og kulturarv_illustrasjon
Natur- og kulturarven skal sette fylket på kartet
Korleis skape verdiar av å oppleve natur og kultur? Konferansen «Gull, gråstein og ruinar: korleis skape verdiar av å oppleve natur og kultur» tek opp dette temaet, verdiar som kan bli ein økonomisk berebjelke lokalt.
Les meir
Erasmus_logo
Stipend til utdannings- og opplæringsopphald i europeiske land
EU programmet ERASMUS+ har tildelt Sogn og Fjordane fylkeskommune 74 stipend til utdannings/opplæringsopphald i europeiske land. Desse stipenda er for yrkesfaglege elevar, lærlingar, lærarar og lærlingansvarlege.
Les meir
Sogndal vgs
Mindre elevfråvær i den vidaregåande skulen
Tal frå skuleåret 2013-2014 viser at elevfråværet i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane har stabilisert seg. Nasjonalt har fråværet i vgs auka i fleire år. Enno er fråværet størst i yrkesfagleg utdanning.
Les meir
Åshild Kjelsnes på NCT 2014
Knutepunktstatusen må førast vidare for festivalane våre
Dette sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes i si opningshelsing til 20-årsjubilanten Norsk Country Treff 10. juli. Fylket har to knutepunktfestivalar, med NCT og Førde Internasjonale Folkemusikkfestival.
Les meir
datarommet
Gode eksamensresultat i Sogn og Fjordane
Fylket kjem godt ut etter at utdanningsdirektoratet har lagt fram førebelse eksamensresultat frå vidaregåande skule våren 2014. Vi er beste fylke i åtte fag, syner den fylkesvise statistikken.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Dei fleste får førstevalet sitt i vidaregåande opplæring
3682 søkjarar får tilbod om å starte på det utdanningsprogrammet dei hadde øvst på lista si, når skuleåret tek til i august. Dette er 89 % av dei med ungdomsrett som har fått plass etter første inntak.
Les meir
Kystpilegrimsleia_nettside
Kystpilegrimsleia.no er lansert!
Den flotte nettsida til prosjektet Kystpilegrimsleia, www.kystpilegrimsleia.no, vert lansert i dag 8. juli. - Eg er stolt over å lansere så flotte nettsider, og eg håpar mange vil vere med å like og dele. Det er viktig at vi spreier ordet om kystpilegrimsleia på kryss og tvers av landet, seier prosjektleiar Anette Hellsaa Christiansen.
Les meir
Sogn og Fjordane Venstre og stortingsrepresentant André Skjelstad vitja fylkeskommunen.
Informasjonsmøte om effektane av nytt inntektssystem
Fylkesrådmannen hadde 3. juli eit informasjonsmøte med Sogn og Fjordane Venstre og stortingsrepresentant André Skjelstad,der temaet var det nye inntektssystemet og kutta dette fører med seg for fylket.
Les meir
Alværn_tale
Feira Grunnlova i heimen til eidsvollsmannen Ole Elias Holck
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Høyanger kommune og Riksantikvaren feira grunnlovsjubileet på futegarden Alværn i Lavik 29. juni. - Det er kjekt og viktig å få lov til å markere Alværn som ein del av feiringa av 200 års jubileet for grunnlova, sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes under markeringa.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
Illustrasjon tannhelsetenesta
Sommaropne tannklinikkar 2014
Nokre av dei offentlege tannklinikkane i fylket er stengde delar av sommaren 2014, men her finn du ei oversikt over kva klinikkar som held ope.
Les meir
Høyringsdokument

    Ingen høyringar ute no.
Høyringsdokument

    Ingen høyringar ute no.
Cruisenæringa og lokal verdiskaping
(23.07.2014)

Invitasjonar
(15.07.2014)

Natur- og kulturarven skal sette fylket på kartet
(15.07.2014)

Stipend til utdannings- og opplæringsopphald i europeiske land
(14.07.2014)

Stipend til utdannings- og opplæringsopphald i europeiske land
(14.07.2014)

Tilsette og kontaktinformasjon - næring
(14.07.2014)

Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling
(14.07.2014)

Mindre elevfråvær i den vidaregåande skulen
(11.07.2014)

Sommaropne tannklinikkar 2014
(11.07.2014)

Knutepunktstatusen må førast vidare for festivalane våre
(11.07.2014)

  Oppdatert 07/23/2014