Nyhende
Fylkestinget oktober 2014
Fylkeskommunen si eigarmelding 2014
Ei eigarmelding om fylkeskommen sin eigarskap i selskap vert lagt fram for fylkestinget kvart år.Årets eigarmelding vart handsama av fylkestinget 14. oktober, og omtalar m.a. eigarpolitikken og kvart selskap fylkeskommunen har eigarskap i.
Les meir
Åshild Kjelsnes og Tore Eriksen på fylkestinget‚ oktober 2014
Sjå fylkestinget på web-tv
Her kan du sjå fylkestinget 14. oktober i opptak.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møte i kontrollutvalet 21. oktober
Det skal vere møte i kontrollutvalet tysdag 21. oktober 2014. Sakene som skal handsamast kan du lese her.
Les meir
UKM samling
Lufta idear og henta inspirasjon
16. oktober var kommunekontaktane og fylkeskontakten for Ungdommens kulturmønstring (UKM) samla i Førde til det årlege nettverksmøtet.
Les meir
Kurs i søknadsskriving til Norsk kulturminnefond
Spelemidla 2015 – felles løft
I veke 43 skal det vere tre samlingar i fylket med mål om å heve kompetansen for å betre kvaliteten på spelemiddelsøknadane.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møteprotokollen frå fylkestinget 14. oktober
Fylkestinget hadde møte 14. oktober. Møteprotokollen er klar og tilgjengeleg her.
Les meir
Fjærland bygdehus
Huset i Bygda inviterer til Kulturbyggkonferanse
I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune skipar Huset i Bygda ein konferanse for deg som er aktiv og engasjert i eit organisasjonseigd kulturbygg i Sogn og Fjordane. Konferansen finn stad i Fjærland, laurdag 8. november.
Les meir
TV-aksjon 2014
Bar vatn for TV-aksjonen
Årets TV-aksjon er til inntekt for at éin million menneske skal få livslang tilgang til reint vatn. For å markere aksjonen, leverte fylkesordførar Åshild Kjelsnes ei bøtte med vatn og ei oppfordring til Fylkesmannen.
Les meir
Bokbåten Epos
Bokbåten Epos på haustturné
Fredag 17. oktober startar Haustturneen for Bokbåten Epos i Sogn og Fjordane. I løpet av 17 dagar vil 45 stader fordelt på 18 kommunar få besøk av bokbåten.
Les meir
Nærøyfjorden
Tilskot til kulturminne på verdsarvlista 2015
Eigarar av kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden, kan søkje om tilskot frå Statsbudsjettet til sikring, istandsetjing og andre naudsynte tiltak.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Ønskjer innspel til fylkeskommunen sin budsjettprosess – inviterer til «politikardag» 4. november
Interessegrupper og aktørar utanom fylkeskommunen vert invitert til å kome med sine innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune sin budsjettprosess på «politikardag» 4. november 2014. Alle medlemmene i fylkestinget er invitert til å vere til stades.
Les meir
Dokumentasjon
(20.10.2014)

Bar vatn for TV-aksjonen
(20.10.2014)

Ønskjer innspel til fylkeskommunen sin budsjettprosess – inviterer til «politikardag» 4. november
(20.10.2014)

Fylkeskommunen si eigarmelding 2014
(17.10.2014)

English presentation
(17.10.2014)

Tilsette musikkterapi
(17.10.2014)

Møteprotokollen frå fylkestinget 14. oktober
(17.10.2014)

Sjå fylkestinget på web-tv
(17.10.2014)

Møte i kontrollutvalet 21. oktober
(17.10.2014)

Lufta idear og henta inspirasjon
(17.10.2014)

  Oppdatert 10/20/2014