Nyhende
Gulating styringsgruppe
Tusenårsstaden Gulatinget - vegen vidare
Vil fornye internasjonale kontaktar og få auka bruk.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Politikardag 22. september
Det vert politikardag på Fylkeshuset måndag 22. september. Program for dagen kan du sjå her.
Les meir
Florø
Vekst i Vest
I fjor samla konferansen 300 deltakarar. I år vil dei òg at konferansen blir eit viktig treffpunkt.
Les meir
Solvorn Foto: Arlen Synnøve Bidne
Riksantikvaren har løyvd brannsikringsmidlar til fire verneverdige tette trehusmiljø i Sogn og Fjordane
Riksantikvaren har løyvd til saman kr 3 200 000,- til brannsikringstiltak for dei fire kommunane Lærdal, Aurland, Luster og Eid. Alle desse kommunane har kulturhistorisk svært verdifulle tette trehusmiljø som det tidlegare er utarbeida brannsikringsplanar for.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møte i fylkesutvalet 24. september
Det er møte i fylkesutvalet 24. september, på Fylkeshuset i Leikanger.
Les meir
Vikingtida
Unikt smedgravfunn frå vikingtida
Alle arkeologar drøymer om å gjere eit rikt funn frå vikingtida. Denne veka vart draumen verkelegt. Funnet kom for dagen takka vere ein viktig telefon frå ein årvaken grunneigar. No kan vi dokumentere det som kan vise seg å vere tiårets smedgravfunn frå vikingtida.
Les meir
Ungdomspolitisk utval
Nettverkssamling for ungdomsråd 8. og 9. november
Ungdomspolitisk utval (UPU) inviterer medlemar frå ungdomsråd i heile fylket til Nettverkssamling i november. På årets samling vert det fokusert særskilt på korleis eit ungdomsråd fungerer. Målet med samlinga er at ungdomsråda skal verte betre og at at medlemmane skal ha meir å bidra med når dei kjem attende til sin kommune.
Les meir
TV-aksjon
Vil erobre toppen
Etter eitt år på 7. plass ynskjer fylket å atter ein gong stå på toppen av trona når det gjeld givarglede.
Les meir
Malawi
Norsk-malawisk samarbeid får internasjonal pris
Det nystarta føretaket «Kumudzi Kuwale» tok 10. september i mot ein internasjonal pris for sitt arbeid for å gi berekraftig energi til landsbygda i Malawi. Entreprenørbedrifta er eit resultat av fredskorpsutveksling mellom Flora vidaregåande skule og Nkhotakota Youth Organisation.
Les meir
bolgja blaa kultur 250px bølgja blå
5,6 millionar til lokale kulturbygg
Sogn og Fjordane har fått tildelt vel 4,2 millionar i rammetilskot for 2014 til lokale kulturbygg. Hovudutval for kultur skal i møte 23. september fordele desse midlane, i tillegg til midlar som stod att frå søknadsrunda i 2013.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
IT-forum 2013
IT-forumkonferansen feirar 20 år
– Kanskje det viktigaste dugnadslaget i fylket. Eg trur det blir to dagar der vi kan begeistre kvarandre og bli begeistra sjølve, seier leiar Jan Heggheim. Påmelding innan 25. september.
Les meir
Høyringsdokument

    Ingen høyringar ute no.
Høyringsdokument

    Ingen høyringar ute no.
Omsetnad over ehandelsplattforma
(22.09.2014)

Tal ordre
(22.09.2014)

Dokumentdeling
(22.09.2014)

Rettleiingar agresso/IBX
(22.09.2014)

Vekst i Vest
(22.09.2014)

Tusenårsstaden Gulatinget - vegen vidare
(22.09.2014)

Politikardag 22. september
(22.09.2014)

Invitasjonar
(22.09.2014)

Gjennomførte konferansar 2014
(19.09.2014)

Riksantikvaren har løyvd brannsikringsmidlar til fire verneverdige tette trehusmiljø i Sogn og Fjordane
(19.09.2014)

  Oppdatert 09/22/2014