Nyhende
bolgja blaa opplaering 250px bølgja blå
To søkjarar til rektorstillinga ved Hafstad vidaregåande skule
To kvinner vil verte rektor ved Hafstad vidaregåande skule.
Les meir
Tannhelse
Vestlandskonferanse om avdekking av omsorgssvikt
Tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune er medarrangør for den store konferansen «Utsatte barn i tannhelsetjenestens lampelys» i Bergen og Stavanger i desember.
Les meir
illustrasjon marin forsøpling. Foto: Jechstra/www.flickr.com
Tilskotsordning for tiltak mot marin forsøpling
Regjeringa har sett av ti millionar kroner til tiltak mot forsøpling i havet. No kan private aktørar, bedrifter og statlege, kommunale og fylkeskommunale føretak søkje støtte til gode prosjekt for opprydding og førebygging. Søknadsfristen er 15. juni.
Les meir
Kvernsteinar i Hyllestad. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune.
UNESCO tilrår omarbeiding av verdsarvsøknaden for vikingstader i Nord-Europa
UNESCO meiner vikingstader bør inn på verdsarvlista, men vil at forslaget som no ligg føre, vert gjennomgått og omarbeidd. Kvernsteinsbrota i Hyllestad er del av verdsarvsøknaden for vikingstader.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møtebøker frå politiske møte 12. og 13. mai
Det var møte i alle hovudutvala og kontrollutvalet desse dagane. Møtebøkene finn du her etter kvart som dei er klare.
Les meir
bolgja blaa opplaering 250px bølgja blå
Møtet i hovudutvalet for opplæring 20. mai går ut
Hovudutvalet for opplæring skulle eigentleg hatt møte 20. mai. Etter avtale med hovudutvalsleiaren er det bestemt at møtet går ut. Neste møte vert då 2. juni på Leikanger.
Les meir
bolgja blaa naering 1 250px bølgja blå næring
INU-FSF - Utlysing av midlar 2015
Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2015. Søknadsfristen er 15. juni.
Les meir
Geit på Hatlesetnipa i Flora. Foto: Arne Hjorth Johansen/www.flickr.com
Søk om pengar til utvikling i fjellområda
No skal 20 millionar kroner delast ut til verdiskapning og næringsutvikling i fjellområda. Fristen for å søke om støtte er 1. juli 2015.
Les meir
næringsdagane 2015
Næringsdagane 2015 – Innovasjon i privat og offentleg sektor
Næringsbarometeret, NHO-konferansen, IT-forumkonferansen og næringskonferansen til Høgskulen i Sogn og Fjordane er i år slått saman til Næringsdagane 2015. Den nye konferansen ser dagens lys på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 20. og 21. mai.
Les meir
kraftfylka logo 300 px
Kronikk frå Kraftfylka
Interesseorganisasjonen Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) har skrive kronikken "Kommunereformen: Fylker kan tape titalls millioner i kraftinntekter". Kraftfylka har som føremål å fremje og ta vare på dei felles interessene medlemsfylka har i kraftspørsmål.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
Fellesorienteringar på Fylkeshuset 13. mai 2015
Fellesorienteringar om arbeidet med budsjett og økonomiplan 2016–19
Fylkespolitikarane var samla til politiske møte og orienteringar om arbeidet med budsjett og økonomiplan 2016–19 12. og 13. mai. Du finn presentasjonane og opptak av orienteringane her.
Les meir
Høyringsdokument

Ingen høyringar no.

Høyringsdokument

Ingen høyringar no.

Årsmeldingar
(22.05.2015)

To søkjarar til rektorstillinga ved Hafstad vidaregåande skule
(22.05.2015)

Leiargruppa
(22.05.2015)

Vestlandskonferanse om avdekking av omsorgssvikt
(22.05.2015)

Fylkeskommunale eigarskap
(21.05.2015)

Inviterer tilsette i kommunane til samling om spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg
(21.05.2015)

Rådgjeving og rettleiing
(21.05.2015)

Møtebøker frå politiske møte 12. og 13. mai
(20.05.2015)

Plan og samfunn
(20.05.2015)

Tilskotsordning for tiltak mot marin forsøpling
(20.05.2015)

  Oppdatert 05/22/2015