Nyhende
Earth Hour 2011 kvadratisk
Sløkkjer lyset for klimaet
Laurdag 28. mars er det atter ein gong tid for å støtte opp om klimakampanjen «Earth Hour». Tradisjonen tru sluttar fylkeskommunen seg til markeringa, og oppmodar både kommunar, bedrifter og private til å delta.
Les meir
bolgja blaa opplaering 250px bølgja blå
Møtebøkene er klar
Møtebøkene frå møte i hovudutval for opplæring og kontrollutvalet er klare og ligg på nett.
Les meir
Åshild Kjelsnes fylkestinget‚ desember 2014
Feil merkelapp, BT!
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes og fylkesmann Anne Karin Hamre svarar på Hans K. Mjelva sin kommentar i BT.
Les meir
Brørne Kent Rune og Håkon André Hatlem frå Hyllestad tok imot fagbrev i fiske- og fangsfaget. Foto: Jørn-Arne Tomasgard
Rekordmange opplevde stolt augneblink
Om lag 170 mottakarar av fag- og sveinebrev var til stades under utdelinga på Hotel Alexandra fredag kveld. Det har aldri vore fleire.
Les meir
bolgja blaa kultur 250px bølgja blå
Kulturmidlar 2015
Hovudutval for kultur skal i møte 25. mars fordele kulturmidlar til dei frivillige kulturorganisasjonane i fylket, festivalar, arrangement og tiltak.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Sakene er på nett
Sakene til fylkesutvalet, finansutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd den 26. mars er no klare.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Sakene er klare
Sakene til kontrollutvalsmøtet og hovudutvalsmøta er klare og ligg på nett.
Les meir
UPU 300px
Fylkesting for ungdom 2015
20.- 22. mars er ungdommar frå heile fylket samla på Skei i Jølster for å delta på fylkesting for ungdom. Fylkesting for ungdom er ungdommen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr. Alle ungdomsråda i fylket og fylkesdekkande ungdomsorganisasjonar er invitert til tinget.
Les meir
Polyfon-studentar Foto: Rune Rolvsjord/UiB
Vestlandet føregangsområde for musikkterapi
Sogn og Fjordane fylkeskommune er med når forskarar og klinikarar på Vestlandet no går saman for å utvikle gode musikkterapitenester.
Les meir
Illustrasjonsbilete kulturminneområde - varde
Fylket får 1,230 mill. kr til verdiskapingsprosjekt
Stortingsmeldinga «Leve med kulturminner» slår fast at kulturminne og kulturmiljø i større grad må takast i bruk for å utvikle levande lokalsamfunn og vere ressursar for verdiskaping i næringslivet. Sogn og Fjordane har no fått tilskot til tre prosjekt.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
UPU 2015/2016 leiar og nestleiar
Drøfta framtida til fjordfylket
Det var stort engasjement då ungdommar i frå heile fylket var samla på fylkesting for ungdom (FFU) denne helga. Nokre av sakene som stod på dagsorden var innsparingskrava til fylkeskommunen, ny handlingsplan for Ungdomspolitisk utval (UPU) og val av nytt UPU.
Les meir
Møtebøkene er klar
(26.03.2015)

Sløkkjer lyset for klimaet
(26.03.2015)

Tettstadforming 2015
(26.03.2015)

Den kulturelle spaserstokken - tilskot
(25.03.2015)

Fylkesting for ungdom
(25.03.2015)

Drøfta framtida til fjordfylket
(25.03.2015)

Feil merkelapp, BT!
(24.03.2015)

Ungdomspolitisk utval
(24.03.2015)

Rekordmange opplevde stolt augneblink
(24.03.2015)

Kulturmidlar 2015
(24.03.2015)

  Oppdatert 03/26/2015