Nyhende
Illustrasjon folkehelse
Arbeidsverkstadar om Regional plan for folkehelse 2014–2017
Fylkeskommunen inviterer til arbeidsverkstadar om Regional plan for folkehelse fire stadar i fylket. Arbeidet med sjølve planen tek til no i mai, og vi vil difor ha innspel frå heile fylket – frå organisasjonar, bedrifter og privatpersonar.
Les meir
Illustrasjon eldre seniorkor
Kommunane kan no søkje fylkeskommunen om midlar frå Den kulturelle spaserstokken
Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer alle kommunane i fylket til å søkje midlar frå Den kulturelle spaserstokken i 2014, til bruk innan utgangen av 2015. Søknadsfristen er 31. mai.
Les meir
Helsefagarbeidarelevar frå Dale vgs på utplassering i London
Helsefagelevar på utplassering i London
Norske elevar på vg2 helsearbeidarfag har for første gong vore utplasserte i London. Ei gruppe elevar frå Dale og Øyrane vidaregåande skular hadde to veker arbeidsutplassering i London i mars.
Les meir
Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane
Lansering av nytt næringsbaromet 5. juni
Ta turen til Hyen og Brødrene Aa 5. juni og få med deg lanseringa av det nye næringsbarometeret.
Les meir
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes
Fylkesordføraren utfordra næringslivsleiarar
Årskonferansen til NHO Sogn og Fjordane vart arrangert 10. april. I opningshelsinga si nytta fylkesordførar Åshild Kjelsnes høvet både til å rose næringslivet i Sogn og Fjordane og til å utfordre næringslivsleiarar i fylket.
Les meir
illustrasjon fotball fysisk aktivitet
Sogn og Fjordane får 28 millionar kroner i spelemidlar
Regjeringa har løyvd 28 millionar kroner av spelemidlane til Sogn og Fjordane. Det har i år kome inn til saman 187 søknader i fylket, og midlane skal fordelast i mai.
Les meir
trygt_heim logo
"Trygt heim for ein 50-lapp" i påska
Skysstilbodet "Trygt Heim for ein 50-lapp" går i påskeaftan, natt til søndag 20. april 2014. Informasjon om faste ruter og bestillingsruter finn du her.
Les meir
bolgja blaa opplaering 250px bølgja blå
Nytt studietilbod kan gje 30 årsverk i ein pressa bransje
Elektrobransjen i fylket slit med å få nok fagfolk, både fagarbeidarar, teknikarar og ingeniørar. Fagskulen i Sogn og Fjordane tilbyr frå hausten av eit samlingsbasert studie innan elektro.
Les meir
Fylkesordføraren delte ut fagbrev
115 tok imot fag-, sveine- og meisterbrev i fylket
Det var festkveld for fagutdanninga i fylket då 240 personar var samla i Loen under årets utdeling av fag- sveine- og meisterbrev 28.mars. Seks personar tok meisterbrev i Sogn og Fjordane i 2013.
Les meir
Olemic Thommessen. Foto Stortinget - Terje Heiestad
Olemic Thommessen til Gulatinget 28. juni
Sogn og Fjordane fylkeskommune si hovudmarkering av Grunnlovsjubileet 1814-2014 er lagt til Tusenårsstaden Gulatinget i Eivindvik 28. juni. Stortingspresident Olemic Thommessen deltek på markeringa.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
Åshild kjelsnes
Fylkesordføraren vil ha Grunnlova på nynorsk
Stortinget skal snart ta stilling til endringar i Grunnlova. No krev fylkesordførar Åshild Kjelsnes at Grunnlova i framtida også skal finnast på nynorsk.
Les meir
Høyringsdokument
Høyringsdokument
Invitasjonar
(24.04.2014)

Arbeidsverkstadar om Regional plan for folkehelse 2014–2017
(24.04.2014)

Kommunane kan no søkje fylkeskommunen om midlar frå Den kulturelle spaserstokken
(24.04.2014)

Innkjøpstenesta
(24.04.2014)

Tal ordre
(24.04.2014)

Omsetnad over ehandelsplattforma
(24.04.2014)

Gjennomførte konferansar 2014
(24.04.2014)

Microsoft med film frå Hafstad vidaregåande skule
(24.04.2014)

Ledige stillingar
(22.04.2014)

Fylkesordføraren vil ha Grunnlova på nynorsk
(22.04.2014)

  Oppdatert 04/24/2014