Nyhende
Arve Mjømen
Kontrollutvalet vil at to medlemmar i utvalet vert valt frå fylkestinget
Kontrollutvalet rår til at leiar og nestleiar i utvalet skal bli valt blant fylkestinget sine medlemmar i framtida.
Les meir
Kystpilegrimsleia 2014
I pilegrimane sine fotspor
Prosjektet Kystpilegrimsleia har som mål å skape eit autentisk nettverk og reiselivsprodukt for moderne pilegrimar, basert på den gamle hovudfartsåra for pilegrimar til Nidaros.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møteboka frå hovudutvalet for opplæring er klar
Hovudutvalet for opplæring hadde møte 29. oktober. No er møteboka klar.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møteboka er klar
Møteboka etter kontrollutvalet sitt møte den 28. oktober, er klar.
Les meir
Opning av rasoverbygg Allgøya
Opna rassikring
Onsdag 29. oktober opna fylkesordførar Åshild Kjelsnes rasoverbygget ved Allgøya på fylkesveg 152 Ulvestad-Menes i Balestrand kommune.
Les meir
Åshild Kjelsnes og Tore Eriksen på fylkestinget‚ oktober 2014
Møte i fylkesutvalet og finansutvalet 5. november
Sakene til møtene til fylkesutvalet og finansutvalet er lagt ut.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Presentasjonar i møte med stortingsbenken
24. oktober var det fellesmøte mellom stortingsbenken, fylkesutvalet, fylkesmannen og fleire. Her finn du presentasjonane som vart nytta under møtet.
Les meir
bolgja blaa samferdsle 250px bølgja blå
Ekstra båt Flora-Svelgen-Flora
I samband med stengt veg ved Nordalsfjordbrua vert det sett opp ekstra båt.
Les meir
Åshild Kjelsnes - fylkestinget juni 2013
Presentasjonar frå kommune- og forvaltningskomiteen sitt besøk
Her kan du sjå alle presentasjonne som vart presenterte då kommune- og forvaltningskomiteen kom til Sogn og Fjordane.
Les meir
bolgja blaa naering 1 250px bølgja blå næring
Plan og næring tilpassar seg lågare budsjettrammer
I møte den 27.oktober drøfta hovudutvalet for plan og næring korleis ein skal tilpasse seg lågare budsjettrammer for dei kommande åra.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
Fylkestinget oktober 2014 - alle politikarane
Ønskjer innspel til fylkeskommunen sin budsjettprosess – inviterer til «politikardag» 4. november
Interessegrupper og aktørar utanom fylkeskommunen vert invitert til å kome med sine innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune sin budsjettprosess på «politikardag» 4. november 2014.
Les meir
Presentasjonar frå kommune- og forvaltningskomiteen sitt besøk
(31.10.2014)

Utdanning
(30.10.2014)

Invitasjonar
(30.10.2014)

Kontrollutvalet vil at to medlemmar i utvalet vert valt frå fylkestinget
(30.10.2014)

I pilegrimane sine fotspor
(30.10.2014)

Nettverkssamling for ungdomsråd 8. og 9. november 2014
(30.10.2014)

Biskopar i Bjørgvin bispedømme etter Reformasjonen - oversyn
(30.10.2014)

Ønskjer innspel til fylkeskommunen sin budsjettprosess – inviterer til «politikardag» 4. november
(30.10.2014)

Møteboka frå hovudutvalet for opplæring er klar
(30.10.2014)

Møteboka er klar
(30.10.2014)

  Oppdatert 10/31/2014