Nyhende
Sigrid Moldestad Brevet til kjærleiken coverart
Sigrid Moldestad på skuleturné med songar frå «Årets album 2014»
26. januar legg Sigrid Moldestad ut på turné for Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Ho skal besøke dei vidaregåande skulane med ein konsert basert på plata "Brevet til kjærleiken". Songane på plata har tekstar av Jan-Magnus Bruheim, tonesette av Moldestad.
Les meir
Good Time Charlie på grendekonsert i Jostedalen
Blues med sus i Jostedal
Tysdag kveld heldt Good Time Charlie grendakonsert i ungdomshuset Dølaheimen i Jostedalen, saman med elevar frå Jostedal oppvekstsenter.
Les meir
bolgja blaa adm 250px bølgja blå
Møte i fylkesutvalet, finansutvalet og planutvalet 28. januar
Sakene er klare og ligg på nett.
Les meir
Laser tannlege Foto: Bent Rønnekleiv
Tilbyr tannbehandling med laser
Den offentlege tannhelsetenesta kan no tilby tannbehandling med laser ved Førde tannklinikk. Sogn og Fjordane fylkeskommune er blant dei første som tilbyr denne typen behandling til barn og unge i landet.
Les meir
NæringsbarometerLOGO
Presentasjon av nytt næringsbarometer 23. januar
Denne utgåva av næringsbarometeret ser spesielt på nasjonal og internasjonal økonomi og korleis dette påverkar næringslivet og samfunnsutviklinga i fylket.
Les meir
bolgja blaa opplaering 250px bølgja blå
Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs
Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs på Skei 26. januar. Gjennom dette kurset får deltakarane god kunnskap om prosjektleiarprosessen, som femnar om organisering og styring av prosjektarbeid.
Les meir
Screenshot - Førde internasjonale kor-film
Samarbeid om film, musikk, kultur og helse
Musikkterapi er fagområdet der kultur og helse møtes. Eit samarbeid mellom kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høgskulen i Sogn og Fjordane har resultert i to korte filmar med tema «kultur for alle».
Les meir
Verdiskapingsplanen 2015
Verdiskapingsplanen på nett
Og du kan komme med di meining. Satsingane i fylkesplanen blir no sett i gang for å skape vekst i Sogn og Fjordane.
Les meir
Næringsbarometeret 2015
Programmet for presentasjonen av næringsbarometeret er no klart
Presentasjonen er 23. januar i Firdasalen hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune, fylkeshuset i Leikanger.
Les meir
Guro Høyvik_portrett
Ungdomsdemokrati i Sogn og Fjordane i 2015
Ungdomspolitisk utval (UPU) er i gang med å førebu året, og har særskilt byrja å sjå fram til det årlege Fylkesting for ungdom som vert arrangert 20. til 22. mars. Viktige saker for UPU i år vert folkehelsearbeid i Sogn og Fjordane, fadderordninga med ungdomsråd i alle 26 kommunane og Gulatingsprosjektet. UPU er Sogn og Fjordane fylkeskommune si viktigaste satsing innanfor demokratiutvikling for ungdom.
Les meir
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø
Aktuelt
Arvid Andenæs, næringsbarometeret 2015. Foto: Ingvild Ramstad
Rekordlåge forventingar i næringslivet
Den nye utgåva av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane, som vert presentert i dag, viser at forventingane i fylket held fram med å falle. Men biletet er ikkje heilt eintydig. Svakare kronekurs gir lysare utsikter for eksport og reiseliv. Les meir og sjå opptak frå Næringsbarometeret.
Les meir
Kulturminneplansamling for tilsette i kommunane
(23.01.2015)

Rekordlåge forventingar i næringslivet
(23.01.2015)

Sigrid Moldestad på skuleturné med songar frå «Årets album 2014»
(23.01.2015)

Møte i fylkesutvalet, finansutvalet og planutvalet 28. januar
(22.01.2015)

Blues med sus i Jostedal
(22.01.2015)

Tilbyr tannbehandling med laser
(22.01.2015)

Presentasjon av nytt næringsbarometer 23. januar
(22.01.2015)

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs
(22.01.2015)

Samarbeid om film, musikk, kultur og helse
(22.01.2015)

Verdiskapingsplanen på nett
(22.01.2015)

  Oppdatert 01/23/2015