Fylkesordførar Jenny Følling blir intervjua i fylkestingssalen

Godkjente sal av aksjar i Fjord1 AS

Fylkestinget røysta einstemmig for å godkjenne sal av aksjane i Fjord1 AS til Havilafjord AS.  Avtalane inneber at fylkeskommunen i haust sel seg ned frå ein majoritetspost til ein eigardel på 33 prosent.

Jenny Følling og Nikolai Astrup

Diskuterte vegval

– Rv. 52 over Hemsedalsfjellet og E134 Haukelifjell med arm til Bergen er løysinga som tener heile Vestlandet, sa fylkesordførar Jenny Følling under Vegkonferansen nord-sør-aust-vest.

Kart med Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland markert

Regionreforma hausten 2016

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020, og Sogn og Fjordane fylkeskommune drøftar i haust samanslåing med to av vestlandsfylka. Første steg er ein intensjonsavtale.

Jenny Følling sit ved pulten på sitt kontor

Nyopning av Kongevegen

Denne helga markerer vi nyopninga av den gamle ferdselsvegen mellom Sogn og Valdres, Kongevegen over Filefjell. Fylkeskommunen har hatt koordineringsansvar for verdiskapingsdelen av prosjektet som har restaurert Kongevegen. Fylkesordførar Jenny Følling skriv om dette på Kulturbloggen.

27. august 2016 |  Les meir ›
Illustrasjon av Sogn og Fjordane sin stand i grøne fargar og forskjellige stasjonar

Sentralt plassert på ONS

ONS er den viktigaste møteplassen for petroleumsverksemda i Noreg. Sogn og Fjordane har vore representert med ei regional utstilling sidan år 2004, og i år har vi ny, sentral plassering.

26. august 2016 |  Les meir ›
Lærlingmerket på Holen Installasjon

Har du plass til ein lærling?

Vi har om lag 50 ungdomar som vil noko. Dei ønskjer å bli fagarbeidarar og er på leit etter ei lærebedrift! Desse flotte ungdomane er frå heile fylket og kan bli ein viktig ressurs for di bedrift.

25. august 2016 |  Les meir ›