Representantar i fylkestinget stemmer på sak under fylkestinget 8. desember 2015 i Fylkeshuset.

Fylkesting 6. og 7. desember

Regionreform og prisutdelingar står på programmet til fylkestinget den 6. og 7. desember. Fylkesutvalet har og møte same veke.

Foto av Gulatingsveggen i Gulen i sollys.

Ny vestlandsregion

Sogn og Fjordane fylkeskommune har hausten 2016 forhandla fram ein intensjonsplan for Vestlandsregionen, saman med Hordaland og Rogaland.

Fotocollage av tre bilete som syner ein syklist bakfrå, lading av el-bilar og ei batteriferje med logoen til Norled på.

Ønskjer innspel til klimaplan

Klimautfordringane er ei av dei største utfordringane i vår tid. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer no innspel til arbeidet med ein ny klimaplan.

Kart over Sør-Noreg med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane markert

Fleirtal for Vestlandsregionen

Fylkesutvalet handsama saka om regionreforma 5. desember. Sju av ni representantar er positive til å etablere ein sterk og attraktiv folkevald vestlandsregion. Fylkestinget avgjer saka 6. desember.

05. desember 2016 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Fylkesutvalet 6. desember

Det vert møte i fylkesutvalet tysdag 6. desember, før møtet i fylkestinget tek til.

05. desember 2016 |  Les meir ›
Fylkesrådmannen har tilsett Kristin Rundsveen som rådgjevar for fylkesordføraren

Ny rådgjevar

Fylkesrådmannen har tilsett Kristin Rundsveen (32) som rådgjevar for fylkesordføraren.

30. november 2016 |  Les meir ›