Bilete frå Fylkesting for ungdom 2013

Nettverkssamling 2016

19. og 20. november er det nettverkssamling for ungdomsråd på Skei i Jølster.

Hilde Bjørkum tek i mot fylkeskulturprisen 2015 frå leiar av hovudutval for kultur og næring Karen Marie Hjelmeseter (t.h.) og fylkesordførar Jenny Følling (t.v.).

Fylkeskulturprisen 2016

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin? No kan du føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2016.

Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 44

Det er møte i fagopplæringsnemnda 1. november. Fylkesutvalet og finansutvalet har møte dagen etter – 2. november.

25. oktober 2016 |  Les meir ›
Foto som syner grunneigar Johannes Vedvik som viser fram plassen der Luster kommune vil plassere dagsturhytta si. Vedvik er i båt og peikar inn mot land, hytta skal liggje ved sjøen i Ytre Eikum.

Alle vil ha dagsturhytte

Alle kommunane fylket har sagt ja til å byggje ei dagsturhytte, tre kommunar vil til og med ha to. Over 70 arkitektkontor har meldt si interesse for å vere med å teikne hytta.

21. oktober 2016 |  Les meir ›
Foto som syner leiar og nestleiar i ungdomspolitisk utval, Emma Berge Ness og Rune Holsen Nygård, då dei møtte fylkestinget på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 18. oktober 2016.

UPU: Vi er her for dykk

Leiar og nestleiar i Ungdomspolitisk utval (UPU) møtte fylkestinget denne veka. Oppmodinga frå ungdomane var klar: Bruk oss, vi er her for dykk!

20. oktober 2016 |  Les meir ›