Illustrasjonsfoto av lærlingar og lærar i byggfaget på ein arbeidsplass.
Illustrasjonsfoto av lærlingar og lærar i byggfaget på ein arbeidsplass.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Vil du bli med og kvalitetssikre framtidas fagarbeidarar?

Stadig fleire elevar i vidaregåande opplæring går yrkesfag og skal til slutt gå opp til fagprøve. Vi treng nye sensorar til å gjennomføre fagprøvar og delta i prøvenemnder i Vestland frå 1. januar 2020.

For å vere sensor på fagprøve og delta i prøvenemnd må du

  • ha fag- /eller sveinebrev i faget, ev. minst 5 års arbeidserfaring
  • vere aktiv i faget ved starten av oppnemningsperioden
  • ha god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
  • ha god digital kompetanse og skriftlege ferdigheiter
  • delta på møte og kurs arrangert av fylkeskommunen i løpet av oppnemningsperioden

Noko for deg? Meld di interesse gjennom denne lenkja: Prøvenemnder Vestland

Eller ta kontakt med

Sissel Espe
rådgjevar, opplæringsavdelinga
tlf: 481 52 638
sissel.espe@sfj.no

Del dette: