Heim/Måløy vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi- og industrifag/Vg1 Teknologi- og industrifag
Dreiebenk

VG1 Teknologi- og industrifag

Du som vel Teknologi- og industrifag, bør ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Du bør kunne arbeid sjølvstendig og saman med andre. Interesse for ny teknologi er og viktig. Helse, miljø og tryggleik står sentralt i desse yrka, der det å arbeide etter prosedyrar og teikningar og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

På Vg1 – det første året på TIF – lærer du å bearbeide metall gjennom å

  • Dreie
  • Frese
  • Bore
  • Sveise
  • Teikne med data, lese og forstå arbeidsteikningar
  • Gjere øvingar i styringsteknikk (pneumatikk, hydraulikk og elektriske motorstyringar)

I faget Yrkesfagleg fordjuping (YFF) får du innblikk i ulike fagområde enten på skulen eller som utplassert i bedrift

I fellesfaga vil du lærer meir i engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving

Vi kan love deg eit spanande år der du gjennom veksling mellom teori og praksis, legg eit godt grunnlag for vidare yrkesval.