Foto av kvit og oransje valurne med riksvåpenet i gull på framsida. I bakgrunnen ser vi avlukke i eit stemmelokale.
Foto av kvit og oransje valurne med riksvåpenet i gull på framsida. I bakgrunnen ser vi avlukke i eit stemmelokale.

Foto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valoppgjeret for stortingsvalet er godkjent

Fylkesvalstyret har godkjent valoppgjeret 2017 i Sogn og Fjordane. Liv Signe Navarsete (Sp), Ingrid Heggø (Ap) og Frida Melvær (H) og ein utjamningsrepresentant representerer fylket på Stortinget dei neste fire åra.

Navarsete, Heggø og Melvær vert distriktsrepresentantar frå Sogn og Fjordane for stortingsperioden 2017–2021. Tore Storehaug (KrF) fekk utjamningsmandatet frå Sogn og Fjordane.

Møtebok for fylkesvalstyret for oppgjer av stortingsvalet 2017 – del 1

Møtebok for fylkesvalstyret for oppgjer av stortingsvalet 2017 – del 2

For meir informasjon

Svein Hågård
sekretær, fylkesvalstyret
svein.hagard@sfj.no
918 38 617

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568