Vaksenopplæring1

Vaksenopplæring

Dei som ynskjer å gjere seg nytte av tilbodet om vidaregåande opplæring for vaksne, finn informasjon om dette tilbodet her.

Kontakt

Karriere Nordfjord

Stein Inge Strøm, karriererettleiar, Nordfjord

Epost: stein.inge.strom@sfj.no

Tlf. 928 93 547

Besøksadresse: Eid vgs, Nordfjordeid