Heim/Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring
Foto: Debra Foto A/S

Foto: Debra Foto A/S

Vaksenopplæring

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne.

Mo og Øyrane vgs har følgande opplæringstilbod for vaksne 2021/2022

Fag med sluttkompetanse Agronom

  • vg2 Landbruk og gartnarnæring
  • vg3 Landbruk

Fag med sluttkompetanse Barne- og ungdomsarbeider

  • vg2 Barne og ungdomsarbeidarfaget

Fag som byggjer på vg2 Industriteknologi

  • vg2 Industriteknologi

Fag med sluttkompetanse Helsefagarbeider

  • vg1 Helse og oppvekstfag

 

På Vilbli.no vil du finne meir informasjon om faga

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta ved hjelp av denne lenkja

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne

 

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.

Kontakt

Koordinator for vaksenopplæring: 

Svein Morten Søreide 
svein.morten.soreide@vlfk.no
​57 63 73 07
41 53 09 05