xntuffpxkb
xntuffpxkb

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Utlysing av marint verdiskapingsfond

Du kan no søke midlar frå marint verdiskapingsfond.

Marint verdiskapingsfond har midlar som primært skal nyttast til delfinansering av utviklingsprosjekt som skal legge til rette for ei meir berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Sekundært skal tiltak som kan auke marin verdiskaping.

Tilskot frå marint verdiskapingsfond skal som hovudregel maksimalt utgjere 50 prosent av det samla kapitalbehovet for prosjektet. Både eigeninnsats og kapital må synleggjerast som eigenfinansiering.

Søknadsfrist er 21. september 2018.

Du kan lese meir om marint verdiskapingsfond her.

Her kan du søkje om midlar frå marint verdiskapingsfond.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00