Ulukkesrapportar

Statens vegvesen er på staden det ulukka skjedde og samlar inn relevante opplysningar mellom anna for å skaffe ny kunnskap om ulukker.

Del dette:

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Relaterte lenker