Leiar i Nybø barnehage, Ingebjørg Breisnes, og leiar i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane, Audun Heggestad, henger opp skilt i Nybø barnehage. Skiltet er eit bevis på at barnehagen er ein trafikksikker barnehage. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune
Leiar i Nybø barnehage, Ingebjørg Breisnes, og leiar i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane, Audun Heggestad, henger opp skilt i Nybø barnehage. Skiltet er eit bevis på at barnehagen er ein trafikksikker barnehage. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Trafikktrygging

Fylkeskommunen har ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremje trafikktrygging i fylket.

Fylkeskommunen har eit lovfesta ansvar for folkehelse i eiga tenesteyting, forvaltning og planlegging. Trafikktrygging vil i åra framover vere sentralt i fylkeskommunen sitt arbeid for folkehelsa.

I tillegg til samferdsleavdelinga har også opplæringsavdelinga ei sentral rolle i arbeidet med trafikktrygging. Fylkeskommunen har også eit rettleiingsansvar ovanfor kommunane innan mellom anna arealplanlegging – eit felt som er viktig for arbeidet med trafikktrygging lokalt i den einskilde kommune.

Del dette:

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no