To barn står mellom statuane på Gulatinget.
To barn står mellom statuane på Gulatinget.

Frå grunnlovsjubileet 2014. Fotograf: David Zadig/Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Sjumilsstegkonferansen "God nok" 2017

15. – 16. mars inviterer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV, Høgskulen på Vestlandet til Sjumilsstegkonferansen 2017. 

Sjumilsstegarbeidet skal legge til rette for at barn og unge blir ivaretekne frå helsestasjon til fullført utdanning. På kva måte kan vi støtte og gi tryggleik til at barn og unge kan mobilisere krefter når kjensla av motgang kjem av press og stress?

Målet med konferansen er å sikre betre planlegging og koordinering av tenester på tvers av fag, etatar, nivå og mellom offentlege og frivillige organisasjonar.

Vi ønsker størst mogleg breidde i deltakinga på konferansen og inviterer fagansvarlege i kommunar, fylkeskommune, politi, BUP, Høgskulen på Vestlandet, NAV, politikarar, barn, unge og frivillige lag og organisasjonar.  

Påmelding og program

Skjema for påmelding finn du på Fylkesmannen i heimeside.

Les meir på programmet til konferasen. 

 

For meir informasjon kontakt Anne-Lene Norman: anne-lene.norman@sfj.no/41530378

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00