Foto av ein liten unge, ca. eitt år, i ein sandkasse. Vi ser kroppen, men ikkje hovudet, og han/ho er kledd i grå joggedress. Det ligg ei grøn og ei rosa bøtte i sanden, i tillegg til ei anna grøn leike.
Foto av ein liten unge, ca. eitt år, i ein sandkasse. Vi ser kroppen, men ikkje hovudet, og han/ho er kledd i grå joggedress. Det ligg ei grøn og ei rosa bøtte i sanden, i tillegg til ei anna grøn leike.

Foto: pixabay.com

Sjå opptak av sjumilsstegkonferansen

Den årlege sjumilsstegkonferansen vart arrangert i Loen 14. og 15. mars. Tema var arbeidet med barn og unge, korleis vi kan sikre at dei blir tekne var på frå helsestasjon til fullført utdanning.

Her kan du sjå opptak av konferansedag 1 14. mars 2018.

Her kan du sjå opptak av konferansedag 2 – 15. mars 2018.

Sjumilsstegkonferansen er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet, Nav og ungdomspolitisk utval.

Du finn meir informasjon om konferansen, inkludert programmet, på denne lenka.

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette