Sjå opptak av fylkestinget 2. februar

Fylkestinget handsama blant anna intensjonsplanen for samanslåing med Hordaland. No kan du sjå opptak av møtet her.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713