tj 7uqk 5xa 7
tj 7uqk 5xa 7

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Siste sjanse til å søkje midlar frå Marint verdiskapingsfond

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane har 900 000 kroner til gode prosjekt. Fondet tek i mot søknadar om delfinansiering av prosjekt som kan bidra til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Søknadsfristen 30. juni 2019.

Marint verdiskapingsfond har midlar som primært skal nyttast til delfinansiering av underprosjekt som skal legge til rette for ei meir berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Sekundært kan fondet vurdere tiltak som kan auke marin verdiskaping.

Tiltak og prosjekt som får støtte skal

  • ha ei klar forankring i Sogn og Fjordane
  • bidra til ei berekraftig forvaltning og/eller auka lokal verdiskaping

Du kan lese meir om tilskotsordninga her

Del dette: