Kart frå prosjekt på fylkesvegnettet. Foto: Fylkesatlas
Kart frå prosjekt på fylkesvegnettet. Foto: Fylkesatlas

Prosjekt på fylkesvegnettet

Fylkeskommunen har utarbeidd kart som viser investeringsprosjekt på fylkesvegnettet sidan 2010.

I 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for det øvrige riksvegnettet i Sogn og Fjordane med unntak av rv. 13 over Vikafjellet og rv. 55 frå Hella til Sogndal.

I 2015 er det løyvd 106,7 mill. kr til investeringar på fylkesvegnettet. I tillegg skal det nyttast 90,7 mill. kr til skredsikringstiltak.

Her kan du finne kart som viser investeringsprosjekt på fylkesvegnettet sidan 2010.

Omtale av vegprosjekt på fylkesvegnettet i Sogn og Fjordane

Del dette:

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Nestleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no