Foto frå eit kurs for kommunale næringsmedarbeiarar på Skei. Assisterande fylkesdirektør, Endre Høgalmen, står framfor forsamlinga på vel ti personar, som sit ved bord i ei hesteskoform framfor han.
Foto frå eit kurs for kommunale næringsmedarbeiarar på Skei. Assisterande fylkesdirektør, Endre Høgalmen, står framfor forsamlinga på vel ti personar, som sit ved bord i ei hesteskoform framfor han.

Foto: Jo-Andreas Meisfjordskar/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Presentasjonar frå næringskurs

Det var kurs for kommunale næringsfond og næringsmedarbeidarar i kommunane torsdag 21. september.

På kurset held Rune Fromreide frå Innovasjon Norge føredrag om sakshandsaming og Endre Høgalmen frå fylkeskommunen om retningslinjene knytt til kommunale næringsfond. I andre del av dagen lærte Kristian Hyllestad frå Spire kva funksjonar som regionalforvaltning.no inneheldt.

Presentasjonar frå kurset

For meir informasjon

Jo-Andreas Lunde Meisfjordskar
førstekonsulent, nærings- og kulturavdelinga
Jo-Andreas.Meisfjordskar@sfj.no
57 63 80 63

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00