Presentasjonar frå kommunal- og forvaltningskomiteen sitt besøk

Trykk på lenkene i programmet for å sjå presentasjonane.

24.10.2014 : Program:

Kommunal- og forvaltningskomiteèn sin fylkestur til Sogn og Fjordane

27. – 28. oktober 2014

Alle møte vert avvikla med korte innleiingar og pausar. Det vert tilgang til lett servering, frukt og kaffi, drikke og liknande.

Kontaktperson: Sekretariatsleiar Knut Henning Grepstad, fylkesordføraren i Sogn og Fjordane

Mobil/cell: +47 958 00 153, khg@sfj.no, www.sfj.no

27. oktober:

Kl. 0855 med Widerøe: Avreise Gardermoen

Kl. 0945: Ankomst Sogndal lufthamn

Kl. 0955: Bussavgang til Sogndal (18 km/ 20 minuttar)

Kl. 1015: Ankomst Campus Fosshaugane i Sogndal

Kl. 10:20 – 14:45: Møte på Campus Fosshaugane i Sogndal

Kl. 10:20 Velkomen til Sogn og Fjordane

v/ fylkesordførar Åshild Kjelsnes (AP)

Kl. 10:25 Kort orientering om Sogn og Fjordane

v/ fylkesordførar Åshild Kjelsnes og fylkesmann Anne Karin Hamre

Kl. 10:45 Det regionale utviklingsarbeidet i Sogn og Fjordane

v/ ass. fylkesdirektør for næring Endre Høgalmen

Kl. 11: 00 Orientering om Meldingsløftet

v/ forskar Ivar Petter Grøtte

Kl. 11:10 Spørsmålsrunde

Kl. 11:40 – 12:10 Lunsj

Kl. 12:10 Samordning, beredskap og kommunane si beredskapsrolle med utgangspunkt i bannen i Lærdal, brannen i Gudvangatunnelen og drapa på Valdresekspressen:

v/ ordførarane i Lærdal, Aurland og Årdal

v/ fylkesmannen v/ fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand

Kl. 12:35 Kort spørsmålsrunde

Kl. 12:50 Presentasjon av Distriktssenteret
v/avdelingsleiar, Distriktssenteret, Steinar Fredheim

Kl. 13:00 Presentasjon av DIFI v/ Frode Danielsen

Høgskulestruktur, høgskulen si rolle i Sogn og Fjordane og kommunane sine behov for arbeidskraft:

Kl. 13.10-13.25 Velkomen til Høgskulen i Sogn og Fjordane

Reformer i UH-sektoren og høgskulen sin stilling i eit framtidig utdanningslandkap

v/rektor Åse Løkeland

kl. 13.25-13.40: Kven er Høgskulen i Sogn og Fjordane?

v/viserektor for utdanning Terje Bjelle

kl. 13.40-13: 55 Kort spørsmålsrunde

kl. 13.55-14.10: Fylkesdekkande samarbeid på tvers av verksemder om satsing på skule i Sogn og Fjordane

v/dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Rasmus Stokke

kl. 14.10- 14.40: Omvising på Campus for å sjå samarbeid på tvers av skuleslag og samarbeid mellom stat, fylke, kommune, organisajonar og næringsliv

Kl. 14.45: Bussavgang til Loen (129 km reisetid 1t 55 minutt)

Kl. 16.45: Ankomst Alexandra Hotell

Overnatting Alexandra Hotell: http://www.alexandra.no/no/framside/

Kl. 1930: Fylkeskommunal middag

I Nordfjordstova:

§ Kort presentasjon av Alexandra Hotel v/ direktør Ricard Grov

§ Presentasjon av designmiljøet i Stryn ( Ricco Vero)

Del dette:

Relaterte lenker