Postliste

20.09.2019, kl. 10.00: Vi har for tida tekniske problem med postlista for tysdag 10. og onsdag 11. september og jobbar med å løyse det så snart som råd.

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Årdal Kommune
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Vågsøy kommune, Flora Kommune
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Kongsberg Norcontrol AS, Flora kommune
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar:
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Lene Hagen
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Eid Kommune
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Opplysningsvesenets fond
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune, Austrheim kommune, Hemsedal kommune, Hol kommune, Lindås kommune, Lom kommune, Masfjorden kommune, Modalen kommune, Skjåk Kommune, Stranda kommune, Ulvik kommune, Vaksdal kommune, Vang kommune, Vanylven kommune, Volda kommune, Voss kommune, Ørsta kommune, Ål kommune
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Svelgen Opp og Fram
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Statens Vegvesen
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Lærdal kommune
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Vestland SV
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Førde kommune
19/9611-1 Dokumentasjon
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Naustdal kommune
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Deloitte AS
19/7595-2 Røntgenbilder
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Sigrid Øien Helgheim
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Gloppen kommune
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Medlemmane i fylkesutvalet
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Nordplan As Avd Førde
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Sogndal kommune
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Paul Nygård Kandal Kandal Utviklingslag
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Medlemmane i fylkestinget
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Frode Andal