Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Kystverket, Gulen kommune
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Kystverket
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Fiskeridirektoratet
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Erlend Bygnes
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Geir Nordahl-Pedersen, Silje Kristin Kaldestad, Mattilsynet
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Havbrukspartner
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Anders Nekkøy Agledal
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Bekken og Strøm AS
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Mattilsynet, Fylkesmannen Vestland
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Helen Hjertaas
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Stryn Kommune
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Fylkesutvalet
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Høyanger kommune, Vik kommune, Solund kommune, Hyllestad kommune, Gulen kommune
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Schindler As avd. Oslo
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: thyssenkrupp Elevator AS
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Synfiber AS
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Tess Nord AS
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Tools AS
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Victoria AS
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Førde Kommune
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Statens Kartverk, Kommunal- og Moderniserings- Departementet, Statens vegvesen Region Vest, Fylkesmannen i Vestland, Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune, Tide AS, Arco Vest AS, Sunnfjord Venstre, Kaupanger Næringsforening, Hordaland fylkeskommune, Henrik Oppen, Erlend Haugen Herstad, Odd Atle Stegegjerdet, Marianne Bugge
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Kystmuseet i Sogn og Fjordane
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar:
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Stiftinga Ormelid Gard
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Evoy AS
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: 'runeespeland@hotmail.com', 'kjellm67@hotmail.com', 'helge.nedberge@pao.no', 'post@sognbb.no'
17/9714-5 Prøveprotokoll
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Elin Synnøve Raae Stedje, Hilde Kvamsås Aa, Jasmin Eminovic, Svein Hauge, Svein Torbjørn Sandvold, Sonja Hestetun, Turid Svoren, Gry Tokvam, Unn Elin Lohne
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: 'janrobinaaland@hotmail.com', 'fhoeghei@online.no', 'jan.petter.osland@enivest.net', 'jan.arvid.stoyva@enivest.net', 'tore.vedvik@caverion.com', 'hyl@equinor.com'
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Ngk Utbygging AS
17/6768-4 Prøveprotokoll
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Njøs Næringsutvikling AS
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Bekken og Strøm AS
17/6554-4 Prøveprotokoll
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Terje Støbakk Valberg
19/11071-2 Svar - pensjon
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Arne Inge Sæbø
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Terje Støbakk Valberg
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Selje kommune
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Fylkesutvalet, møte 25.11.19
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Anders Saltkjel Eldevik
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Sygna Vgs AS
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Arnt Ove Vambeseth Eide
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Sunnfjord kommune
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Marius Aam Hamre
19/131-52 LTU-midlar 2019
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Veteranbåtlaget MS Stangfjord
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Hordaland fylkeskommune
19/12304-97 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12304-98 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12304-99 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12304-100 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************
19/12304-101 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12304-102 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12304-103 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar:
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Aurland Kommune
19/12304-104 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: SFFKFaktura
19/12304-105 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
19/12304-106 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12304-107 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: Byggmestrenes Servicekontor AS
19/12304-108 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12304-109 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12304-110 Rydding i ESA
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: 'grosissel@yahoo.no', 'eli.britt.danielsen@forde.kommune.no', Hilde Joveig Ellingsund, 'torillesp@hotmail.com', Janne Britt Fredheim, 'hanne-marie_solheim@live.no', 'oddrun.furesund@forde.kommune.no', 'ase.skjerdal.grindedal@vik.kommune.no', 'magnhild.gutubo@forde.kommune.no', 'margithagheim@gmail.com', 'britahhetle@yahoo.no:', 'line.hodnefjell@vagsoy.kommune.no', 'merete.lillehauge@enivest.net', 'Midlang, Gudveig Marie', 'theresehm@hotmail.com', 'hildrand@hotmail.no', 'grosaten@gmail.com', 'anitameretevangberg@gmail.com', 'monica.vaulen@gmail.com', 'johnolavvereide@gmail.com'
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: 'ingvar@hbvbetong.no', 'janas-e@online.no', 'arild.forde@veidekke.no', 'kai@hamobetong.no', 'jorn@hs-bygg.no', 'tr@kleivensogn.no', 'ekvamme89@gmail.com', 'prk@fsement.no', 'ingarskarsbo@live.no'
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: 'gbs@gaupne.no'
Dato: 14.11.2019 - Mottakar: Gunnar Rosten, 'gbs@gaupne.no', 'tote@trucknor.no', 'arild.teroy@scania.no', 'eirik_junior@yahoo.no', 'inha@trucknor.no'
19/12134-4 Tilsetjingssak
Dato: 14.11.2019 - Avsendar: *********************