Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Stiftinga Ormelid Gard
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Stig Harald Erdal
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Flora Kommune
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Flora Kommune
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Flora Kommune
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Mottakar:
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Flora Kommune
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Flora Kommune
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Kulturdepartementet
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Kystverket
19/4579-1 Chassisnummer
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Jo Bukve
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Ann Helen Brendehaug
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Kongevegbedrifter Filefjell SA
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Hytteeigarar i Svoda hyttefelt
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Hornindal kommune
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
19/4592-1 Malla Moe
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Sigrid Hilleren
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Ferde AS
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Fjærland Bygdalag
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Lars Helleland
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Stryn Tannklinikk
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Eid Tannklinikk
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Forsvaret
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: HR Prosjekt AS
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
17/7502-5 Vitnemål
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
16/7504-5 Vitnemål
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
16/8306-5 Vitnemål
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Hatlehaugen Burettslag
16/8218-5 Vitnemål
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
17/8268-5 Vitnemål
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Firesafe AS
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
19/4606-1 Dokumentasjon
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
19/4608-1 Bilete frå Eid
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Truls Songstad
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: 'Truls Songstad'
19/4449-3 Sensor 2019
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
19/4449-4 Sensor 2019
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
19/4449-5 Sensor 2019
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
19/4449-6 Sensor 2019
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
19/4449-7 Sensor 2019
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
19/4449-8 Sensor 2019
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
19/4449-9 Sensor 2019
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Medlemmane i fylkestinget
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Kluge Advokatfirma AS
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Framflyt UB
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Operasjon Dagsverk
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Indre Nordfjord Turlag
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Gamlebua i Stavang
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Rambøll Norge As Avd Trondheim
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Miljødirektoratet
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Lars Helleland
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: World Saving Hustle
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: Arne Heggheim
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Norsk kulturskoleråd Vestland
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: André Haave
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Mesta AS
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************
17/2961-80 Medlemsavtale
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: Nordfjord Opplæringskontor
Dato: 22.05.2019 - Avsendar: *********************