Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Mari Askvik
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Solund Kommune
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Fjaler kommune
N - 18/9144-2 Oversyn ressurstrong
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
I - 19/320-1 Personsøk
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Erling Virkesdal
U - 19/314-2 Rettsbrev
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: IvestConsult as
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Firda vidaregåande skule
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
I - 16/4189-39 Vilnes kyrkje - skisse.
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Vilnes kyrkje Askvoll
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Skjervold Marius, Joar Fjellestad/SFE Nett AS
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Kluge Advokatfirma AS
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
I - 19/229-2 Dokumentasjon.
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Kulturdepartementet
I - 19/327-1 Attest
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Aurland kommune
I - 19/328-1 3 bilete
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Olav Ullaland
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Lærdal kommune
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Sogn Terrengsykkel
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Musea i Sogn og Fjordane
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Gunnar Orrestad
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Gaular kommune
I - 18/7740-261 Dokumentasjon
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Martin Warnken
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Sogndal vidaregåande skule
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Direktoratet for mineralforvaltning
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Ivest Consult AS
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Kystverket Avd Hovedkontor Ålesund
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar:
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Bjarne Hole
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Visnes Hotel Stryn AS
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Magni Øvrebotten
I - 17/1906-6 Redusert læretid
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Luster kommune
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Felles Landbrukskontor ÅLA
U - 17/5116-12 Søknad studiekompetanse
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Klima- og Miljødepartementet
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
U - 19/320-2 Svar - Personsøk
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Erling Virkesdal
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Norsk Landbruksrådgiving Vest SA
Dato: 17.01.2019 - Mottakar:
I - 19/345-1 Innsyn
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Jonas Store
U - 18/1503-12 Tilbod om opplæring
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Deloitte As Avd Bergen
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
U - 17/2247-7 Tilbodsbrev
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: Yngve Hovland
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2019 - Avsendar: *********************
U - 18/7740-263 Svar - Dokumentasjon
Dato: 17.01.2019 - Mottakar: Martin Warnken