Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Næringslivets NOx-fond
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Stiftinga Ormelid Gard
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Nils J. Knagenhjelm
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Stiftinga Otternes bygdetun
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Synne Aafedt Liljedahl, Synne Aafedt Liljedahl, Tor Åge Berglid, Tor Åge Berglid, Elin Pettersen Tysse, Elin P. Tysse, Gøril Tveiten Lie, Gøril Tveiten Lie, Linda Mortensen Midtbø, Linda Mortensen Midtbø
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Årdal kommune, Sogndal Kommune, Høyanger kommune, Gloppen kommune, Flora kommune v/Rådmannen, Stardalen Barnehage, Henjahaugane Barnehage, Veitastrond Barnehage, Gamlestova Barnehage, 29-2 Aurland AS, Knutholmen AS, Regnskapssentralen AS, Advokat Vest AS, IT-KOM AS, It-Kom AS, Klima Experten AS, Peak Sunnfjord AS, Dyreklinikken I Sogndal AS, Fjordane Invest AS, Åsta Navelsaker Røed
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Odd Rune Turvoll
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Yordaliza Martinez Peralta
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar:
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Næringslivets Nox-Fond (forening)
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Lærdal kommune
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Luster kommune
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Stiftelsen Svanøy Hus
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Jannicke Hjellum
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Torbjørn Reime
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Stiftinga Wittgenstein I Skjolden
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Balestrand kommune
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Stiftinga Wittgensteinhuset i Skjolden
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Sognekraft AS
19/237-3 Praksis
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Evoy AS
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Trivselshagen IKS
19/11554-1 Dokumentasjon
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Hyllestad Sogelag
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Gamle Innvik Ullvarefabrikk
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Jølster kommune
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Henjahaugane Barnehage
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Aurland kommune
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: SFE Nett AS
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: Iacob Sømme
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Helse- og Omsorgsdepartementet
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Klima- og Miljødepartementet
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
19/11567-1 Kompetansebevis
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Klima- og Miljødepartementet
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Stiftinga Otternes Bygdetun
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: El-tour AS
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Språkrådet
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
19/4342-14 Protokoll
Dato: 21.10.2019 - Mottakar:
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Gøril Tveiten Lie
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: Opplæringskontoret For Fiskeri- og Havbruksfag
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 21.10.2019 - Mottakar: *********************