Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Stryn kommune
19/12168-2 Helsefagarbeidar
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Til Pensjonistane i Sentraladministrasjonen
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Askvoll Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Aurland Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Balestrand Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Bremanger Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Eid Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Fjaler Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Flora Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Førde Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Gaular Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Gloppen Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Gulen Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Hornindal Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Hyllestad Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Høyanger Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Jølster Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Leikanger Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Luster Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Lærdal Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Naustdal Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Selje Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Sogndal Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Solund Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Stryn Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Vik Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Vågsøy Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Årdal Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Marcus Gullberg Meland
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Musea i sogn og Fjordane, Bjørn Kystmuseet i Sogn og Fjordane
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Høyanger Kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Fjaler kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Selje kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Fjaler kommune
19/12206-25 Samanslåingar
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Sognekraft
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Lindbak AS
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Fortidsminneforeninga i Sogn og Fjordane
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: NVE
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Norconsult AS
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Fylkesmannen i Vestland
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Regionale Forskningsfond Vestlandet
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Pro-Opplæringskontoret For Prosess og Mekanisk Industri
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Luster kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Klima- og Miljødepartementet
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Siri Linn Brandsøy
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Aasmund Eikum Roterud
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Ådne Dyrnesli
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Høgskolen i Sørøst-Norge
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Aud Marit Skarrebo Holmen
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Nærings- og Fiskeridepartementet
19/12134-25 Innstilling
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Hydro Energi AS
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Charles Dee Cunningham
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Klenkarberget Sommarcamp
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Kulturrådet
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Nærøyfjorden Verdsarvpark
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Klenkarberget Sommarcamp
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Lærdal Grønt SA
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Avis stasjonen i Førde
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Gloppen kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Stryn Kommune Andre Kulturaktiviteter
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar:
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Bremanger kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Fjaler Kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
16/3210-106 Utsett avslutning.
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Vestlandsforsking
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Fondsforvaltning
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Sunnfjord Energi Nett
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Arkivverket
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Askvoll kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Creative Connections Norway
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane fylkeskommune v/Paal Fosdal
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: IKA Møre og Romsdal
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Høyanger kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Dnt Oslo og Omegn
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Opplæringskontoret For Fiskeri- og Havbruksfag
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Solund kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Askvoll Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Svanhild Hundseth
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Gloppen Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane Idrettskrins
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Sogn Opplæringskontor
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Fjaler kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: Hyllestad kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Balestrand kommune
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Jølster kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 04.12.2019 - Avsendar: Bjørgvin bispedømekontor