Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
15/9068-21 Kløvaløa
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Svein Tufte
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Rådgivende biologer
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: NGK Utbygging AS
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Kulturdepartementet
19/3994-13 Signert tilbud
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Tour of Norway
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Geir Ove Kvam
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Travelnet Fjordane Reisebyrå
19/623-25 Instruktørkurs
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Opplæringskontoret For Anlegg og Bergfagene
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Lærdal kommune
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Førde kommune
19/3994-16 Politiattest
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: Nordfjord Havn IKS
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Fjaler Kommune
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Gaular Kommune
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Rådgivende Biologer AS
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Barne- og Likestillingsdepartementet
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Bergen Sjøfartsmuseum
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: Systrond sogelag
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Atle Brendsdal
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Gulen kommune
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: Vågsøy kommune
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: MOWI Norway AS
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: MOWI Norway AS
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Jon Sværen
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: Vågsøy kommune
18/6525-4 Norsk fag
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 15.07.2019 - Mottakar: SFE
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 15.07.2019 - Avsendar: *********************