Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget 24
04
08
10
Fylkesutvalet 23
06
08
23
08
29
19
28
02
07
14
25
10
Fylkesutvalet som klagenemnd 23
28
02
10
Fellesnemnda 14
13
23
18
18
Fellesnemnda sitt arbeidsutval 04
13
11
02
Partssamansett utval 04
13
11
02
Hovudutval for næring og kultur 06
19
30
28
18
01
29
Hovudutval for opplæring 13
27
27
28
27
01
Hovudutval for samferdsle 12
19
30
28
17
11
01
Kontrollutvalet 11
01
06
28
28
02
01
Fagopplæringsnemnda 04
27
12
05
10
29
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne 15
13
14
16
13
Fylkesrådet for eldre 15
11
09
17
12
Trafikktryggingsutvalet 12
11
Hovudsamarbeidsutvalet 20
22
18
27

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568