Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget 02
26
13
17
27
05
Fylkesutvalet 25
01
06
03
26
03
12
31
12
20
14
23
27
16
31
22
04
Fylkesutvalet som klagenemnd 03
26
14
16
31
Fellesnemnda 18
Hovudutval for næring og kultur 31
07
04
30
22
26
24
21
Hovudutval for opplæring 16
29
10
30
30
26
25
21
Hovudutval for samferdsle 14
28
30
12
27
26
24
21
Finansutvalet 06
03
27
16
31
Kontrollutvalet 07
28
26
08
30
29
26
21
13
Planutvalet 25
03
20
31
22
Fagopplæringsnemnda 17
15
16
06
28
02
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne 09
24
05
06
20
28
Fylkesrådet for eldre 07
01
21
29
Trafikktryggingsutvalet 14
26
Hovudsamarbeidsutvalet 22
24
13
13
29
Fylkesvalstyret 03
18
LAMU for tannhelsetenesta 14
09
05
14

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568