Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget 19
14
26
18
06
Fylkesutvalet 27
02
13
18
04
27
01
22
06
03
09
22
23
24
28
17
20
02
23
05
06
Fylkesutvalet som klagenemnd 27
02
01
13
23
17
23
05
Hovudutval for næring og kultur 02
15
12
12
31
21
27
25
22
09
Hovudutval for opplæring 23
30
12
12
31
31
27
26
22
Hovudutval for samferdsle 09
15
12
12
31
21
27
25
22
Finansutvalet 27
02
04
28
17
02
Kontrollutvalet 26
03
12
27
31
06
25
07
22
Planutvalet 22
23
Fagopplæringsnemnda 21
10
11
18
13
01
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne 04
16
06
15
23
Fylkesrådet for eldre 02
26
06
24
Trafikktryggingsutvalet 09
27
Hovudsamarbeidsutvalet 25
25
14
12
09

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568