uvykug 6yac
uvykug 6yac

Politiske møte i veke 7

Kontrollutvalet og fylkesrådet for eldre har møte 11.02. Trafikktryggingsutvalet og hovudutval for samferdsle har møte 12.02. Hovudutval for opplæring og fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne har møte 13.02. Fellesnemnda har møte 14.02.

Møte i kontrollutvalet

Møtet finn stad på Sandane, og byrjar kl. 10. 

Saksdokument til møtet i kontrollutvalet 11. februar

Møte i fylkesrådet for eldre

Møtet finn stad i Storehagen Atrium, Førde, og byrjar kl. 10.

Saksdokument til møtet i fylkesrådet for eldre 11. februar

Møte i trafikktryggingsutvalet

Møtet finn stad på Øren Hotel Høyanger og byrjar kl. 10.

Saksdokument til møtet i trafikktryggingsutvalet 12. februar

Møte i hovudutval for samferdsle

Møtet finn stad på Øren Hotel Høyanger og byrjar kl. 10.

Saksdokument til møtet i hovudutval for samferdsle 12. februar

Møte i hovudutval for opplæring

Møtet finn stad på Mo og Øyrane vgs, Førde, og byrjar kl. 10.

Saksdokument til møtet i hovudutval for opplæring 13. februar

Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Møtet finn stad i Storehagen Atrium, Førde, og byrjar kl. 10.

Saksdokument til møtet i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne 13. februar

Møte i fellesnemnda for Vestland fylkeskommune

Møtet finn stad på Fretheim Hotel, Flåm, og byrjar kl. 9.

Saksdokument til møtet i fellesnemnda 14. februar

Del dette: