Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Politiske møte i veke 13

Det er møte i fellesnemnda for Vestland  fylkeskommune sitt arbeidsutval 26. mars og møte i hovudutval for opplæring 27. mars. Hovudutvalet skal mellom anna justere opplæringstilbodet for neste skuleår.

Saksliste for møtet i fellesnemnda sitt arbeidsutval 26. mars 2019.

Møtet i arbeidsutvalet blir på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde.

Saksliste for møtet i hovudutval for opplæring 27. mars 2019.

Møtet blir i møterommet Sygna i førsteetasjen på Fylkeshuset og startar kl. 10.00.

Del dette: