Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politikardag 29. mai

Det vert orienteringar om ei rekke aktuelle tema på politikardagen på Fylkeshuset 29. mai 2017.

Det vert halde slike politikardagar nokre gonger i året, der dei som ønskjer kan kome og orientere medlemmane i fylkestinget om aktuelle tema i og for fylket. Denne gongen er politikardagen slått saman med ein opplæringssekvens om offentleglova, teieplikt og møteoffentlegheit.

Program for politikardagen 29. mai

  Tema Kontaktpersonar
14.00–15.15 Opplæring av politikarar Fylkesrådmannen sin stab
15.15–15.45 Pause  
15.45–15.55 Vitensenteret Jan Øhlckers
15.55–16.05 Miljøomsyn og ruteløyve (Verdsarvparken i Nærøyfjorden Erling Oppheim
16.05–16.15 Hydrogenprosjektet Elisabet Kjærstad Bøe
16.15–16.25 Maritim forening Sogn og Fjordane Trond Strømgren
16.25–16.40 Felles spørsmålsrunde  
16.40–16.55 Pause  
16.55–17.10 Val for kystvegtrasé Ola Teigen, ordførar Flora/Reidar Sandal, styreleiar i Kystvegen Måløy–Florø AS
17.10–17.25 Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen
17.20–17.30 Framtidsfylket Kristine Folland
17.30–17.40 Fotballhall i Flora Rune Bortne
  Felles spørsmålsrunde  

 

Meir informasjon i innkallinga frå fylkesordføraren.

Del dette:

Relaterte lenker