Omdanning av Firda Billag IKS til Firda Billag AS

Fylkestinget har følgd fylkesutvalet si tilråding til vedtak i sak 9/10 som gjaldt omdanning av Firda Billag IKS til Firda Billag AS.

Dette er vedtaket:

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune sluttar seg til omdanning av Firda Billag IKS til Firda Billag AS slik det gjort greie for i saksframstillinga.

2. Sogn og Fjordane fylkeskommune legg til grunn vedlagte vedtekter datert 11.2.2010 som grunnlag for skiping av eit nytt selskap, jfr vedlegg 1.

3. Fylkesordføraren får fullmakt til å forplikte fylkeskommunen på skipingsmøtet til det nye aksjeselskapet, og å teikne fylkeskommunen for 500 aksjar pålydande kr 1.000,$.

4. Som utsending til generalforsamling i Firda Billag AS vert vald:

Utsending: Nils R. Sandal

Varautsending: Åshild Kjelsnes

Valmynda ligg til fylkesutvalet for seinare val.

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568