Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Kontrollutvalet

27.05.2014 kl. 09:00
Fylkeshuset, møterom Skåla

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 27.05.2014.
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 27.05.2014.
Signert møteprotokoll 27.05.14
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2014 Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapen 2013 Vis (4) Vis
21/2014 Kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for folkevalde Vis (2) Vis
22/2014 Årsmelding 2013 - Kontrollutvalet Vis (1) Vis
23/2014 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - oppfølging av vedtak i FT-sak 28/13 Vis (1) Vis
24/2014 Forvaltningsrevisjon 2010 - Byggeprosjekt i Sogn og Fjordane - oppfølging av rapport Vis (2) Vis
25/2014 Forvaltningsrevisjon - Tildeling og oppfølging av tilskot - bestilling Vis (2) Vis
26/2014 Oppfølgingsliste 4/2014 Vis (1) Vis
27/2014 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 27.05.14 Vis (10) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568